22.01.2023 | El musiquer

Temporada 1 85 min.
tp

La secció que obre el programa de hui, ens transporta a les descobertes compositives que han restat silenciades i ho fem de la mà d’Àngels Faus i Frederic Oriola, per a poder continuar després amb el “Racó de la Sarsuela“ i una “Plaça Major” on posem el focus sobre el compositor dels Serrans, Timoteo López Pamblanco, gràcies al treball investigador del musicòleg Daniel Martínez Babiloni.

Continguts