20.20.2022 El Musiquer

85 min.
tp

La música de Josefina Salvador Segarra és l'encarregada d'obrir la porta d’aquest musiquer que ens permet una conversa a la "Plaça Major" amb Vicent Torrent i transitar amb Elies Bernabé pels caminals de la Sarsuela, abans de fer una paradeta a “Ora pro nobis” amb la descoberta de la gènesi del cant gregorià que ens fa arribar Juan Jara des de Montserrat dels Alcalans.

stats