19.06.2021 | El musiquer

Temporada 1 84 min.
tp

Com cada setmana, també aquesta arreplega bona cosa de música clàssica, a càrrec de les millors formacions existents als arxius sonors sobre els quals tenim accés. En aquesta ocasió, hi ha la Capella de Ministrers, que fa de trespol principal de la resta de seccions de hui: postres de músic, el racó de la Sarsuela, l’amagatall de Beethoven, paisatge musical i en clau d’història.

stats