17.10.2021 | El musiquer

Temporada 1 85 min.
tp

'El Musiquer' bascula entre la cançò tradicional anadalusí del segle XVII i, la versió orquestral del tema “Gal·lileo” a càrrec de l’Orquestra Simfònica de Londres. Dins però d’aquest parèntesi, trobem la “Rapsòdia de Pascua” del mestre López Chavarri; un fragment del “Cant de joventut” de la sarsuela “Doña Francisquita” o la recuperació de l’òpera “El mozo de mulas” del malaurat compositor Antonio José Palacios.

stats