17.07.2021 | El musiquer

Temporada 1 85 min.
tp

L’Orfeó Universitari de València és la formació encarregada d’obrir aquest programa que, a més, recull pàgines simfòniques per a orquestra de vent del compositor Ferrer Ferran i uns pessics de sarsuela que recorden el cantant líric Marcos Redondo, per a rematar la proposta amb dates i fets subratllables del món de la música clàssica.

Continguts