16.04.2022 | El musiquer

Temporada 1 118 min.
tp

La portada del programa de hui, s’obri amb un tema del Misteri d’Elx, interpretat per la Capella de Ministrers, per a continuar amb composicions de Joan Baptista Comes, Johan Sebastian Bach i altres compositors d'alta volada, sense menysprear el “Racó de la sarsuela” ni la secció que ens passeja per la història de la música.

Continguts

stats