14.01.2023 | El musiquer

Temporada 1 85 min.
tp

Obrim la finestra musical del programa de hui, amb el Ballet “Don Quijote” coincidint amb la data de la primera edició d’aquest llibre de cavalleries en què el personatge va salvar de la foguera el Tirant. Tot seguit, continuem amb la Capella de Ministrers, uns cèntims de l’òpera Tristany i Isolda, per continuar amb "El racó de la sarsuela", "Un país d'històries" i "Plaça Major", amb el periodista Juli Esteve.

Continguts