11.09.2021 | El musiquer

Temporada 1 85 min.
tp

És aquest un temps de ràdio en què trobarem interpretacions de l'Escola Municipal de l'Olleria, magnífiques composicions de Beethoven, creacions de Gustav Mahler i aportacions de la Banda Municipal de Castelló encabides dins de les seccions habituals del programa com són "Primera cita", "Postres de músic", "El racó de la sarsuela" i "En clau d'Història".

Continguts