08.04.2023 | El musiquer

Temporada 1 118 min.
tp

La portalada del programa de hui, s’obre amb un tema del Misteri d’Elx, interpretat per la Capella de Ministrers, per a continuar amb composicions de Joan Baptista Comes, Johann Sebastian Bach i altres compositors de volada, sense menysprear el "Racó de la Sarsuela" ni la secció que ens passeja per la història de la música.

stats