Masterclass José Antonio

1 min.
tp

Un sensual i expressiu José Antonio busca retransmetre tot el que sent a les classes amb Víctor Lucas. Arribarà al coret del jurat?

stats