Celebrity school

/

Experiments

Experimenta a casa amb Arcadi Garcia. Ossets que s’unflen
Experimenta a casa amb Arcadi Garcia. El regle
Experimenta a casa amb Arcadi Garcia. Caçant llum
Experimenta a casa amb Arcadi Garcia. L’efecte triboelèctric
Experimenta a casa amb Arcadi Garcia. El pH
Experimenta a casa amb Arcadi Garcia. L’ou
Experimenta a casa amb Arcadi García. El secret de la botella
Experimenta a casa amb Arcadi Garcia. L’aigua