Cap a un món més verd

L’augment de superfície verda no compensa la pèrdua de massa forestal.

Cap a un món més verd
Cap a un món més verd

Segons les dades registrades pel sensor Modis en els satèl·lits Terra i Aqua de la NASA, la superfície verda a escala global ha augmentat en l’última dècada, en contra del que podria semblar segons el ritme de l’activitat humana actual. Les primeres dades d’aquest creixement de la superfície es van detectar a mitjan dels anys 90. Des d’aquest moment, s’ha fet un seguiment de l’evolució de la superfície verda. Un estudi recent publicat l’11 de febrer de 2019 en la revista Nature Sustainability mostra que des de principi del segle XXI l’àrea global foliar ha augmentat un 5%. 

La Xina i l’Índia lideren aquesta tendència de creixement de superfície verda, de fet, conjuntament suposen un terç d’aquest augment global. 

En el cas de la Xina, la contribució que ha fet a l’augment de l’àrea verda global suposa el 25%. L’increment s’ha produït a partir de l’aposta per polítiques mediambientals i l’aplicació de programes de conservació i expansió dels boscos. L’objectiu principal de les decisions preses han anat en la línia de la minimització de l’erosió del sòl, la millora de la qualitat de l’aire i la lluita contra el canvi climàtic. 

Un altre canvi ecològic a la Xina i a l’Índia s’ha produït a causa del canvi en el sistema de producció agrària. Cap dels dos països ha augmentat la superfície destinada a aquesta activitat econòmica primària, en canvi sí que ho ha fet l’àrea foliar. L’increment d’aquesta superfície es deu a l’aposta per un sistema més intensiu de producció (en àrees que només es cultivaven una vegada a l’any i la resta de l’any quedaven en guaret, ara es produeix una alternança de cultius al llarg de l’any per a poder extraure més productes). 

Les dades globals sobre aquest canvi ecològic revelen que, en general, l’augment de la superfície verda es produeix a les zones agrícoles, però que aquest increment no compensa la pèrdua de vegetació natural forestal de les zones tropicals, com ara al Brasil i a Indonèsia.

Quina és la verdor que tenim a les nostres terres?

La societat valenciana ha experimentat canvis sobre els usos del sòl durant els últims anys. El model econòmic es reflectix en els usos del sòl, de manera que aquests canvis produeixen modificacions en els ecosistemes i, per tant, afecta el benestar de la població. 

També et pot interessar