Què és l'smog fotoquímic?

Sota determinades condicions meteorològiques i de contaminació ambiental aquest fenomen és fàcilment observable sobre algunes de les grans ciutats

Il·lustració gràfica de l'smog fotoquímic
Il·lustració gràfica del boirum fotoquímic
28 de gener 2022 - 14:04

Què és l'smog fotoquímic?

L'smog és una capa de boira formada per substàncies contaminants, especialment ozó, que es genera a la part baixa de l’atmosfera, molt prop de la superfície. Visualment, és fàcil de reconéixer en grans àrees urbanes pel seu color entre taronja  i marró, que contrasta amb el blau del cel clar de damunt.

Com es produeix?

L'smog fotoquímic apareix sobre una determinada àrea quan existeix una emissió destacable de gasos de nitrogen i alguns compostos orgànics volàtils. Aquestes substàncies són emeses en gran part per les indústries i per les combustions dels vehicles de motor. Les grans ciutats són llocs propicis per a la seua formació, així com un ambient càlid i amb prou llum solar per a iniciar els processos químics que la generen.

Una boina de contaminació s'observa sobre la ciutat de València des de l'Albufera
Una boina de contaminació s'observa sobre la ciutat de València des de l'Albufera

Quan les observem?

En grans ciutats amb temperatures no molt fredes, com ara a València, és possible veure aquesta boina sobre la ciutat en hores amb molt de trànsit de vehicles, posada en marxa de les indústries i primeres hores de sol, com de matí. En condicions normals, la boira tendeix a desaparéixer al cap de poques hores, a mesura que avança el moviment vertical i convectiu de l’atmosfera. Però, en presència d’un gran anticicló o d’inversió tèrmica, l'smog es pot prolongar al llarg dels dies, reduint considerablement la qualitat de l’aire.

També et pot interessar