L'huracà Pablo trenca rècords

Des que hi ha registres a l'Atlàntic, és l'huracà que es forma més cap a l'est.

L'huracà Pablo trenca rècords

L'huracà Pablo, el sext huracà que es forma a l'Atlàntic en 2019, ha trencat rècords i fa replantejar-se totes les teories de formació d'huracans basades només en la tempertaura de la superfície de l'aigua del mar.

Ha sigut un cicló tropical amb una estructura peculiar des que va començar a formar-se. Quan tots ja pensaven que es desfaria en arribar a aigües més fredes, ha sorprés, s'ha reactivat i ha arribat a ser huracà categoria 1, d'un màxim de 5, això vol dir, que tenia ratxes de vent sostingudes de més de 120 km/h.

Des que hi ha registres d'huracans a l'Atlàntic és l'huracà que es forma més cap a l'est, i el segon que es genera més cap al nord. Pablo encara és més sorprenent. Els huracans s'intensifiquen habitualment quan es mouen per zones marítimes en què la temperatura de la superfície de l'aigua del mar és superior a 26 °C. En aquest cas, el cicló tropical Pablo s'ha intensificat quan estava situat en una zona amb una temperatura de la superfície de l'aigua del mar que estava al voltant dels 20 °C. És un huracà diferent i serà motiu d'estudis futurs.

Tot apunta que es desplaça cap al nord i perdrà intensitat en les pròximes hores sense afectar zones de terra.

També et pot interessar