Si l'aire calent puja, per què fa més fred a les muntanyes?

T'expliquem com varia la temperatura en funció de l'altitud. Potser no és tan obvi que faça calor a la platja i fred a la serra

Per què fa calor a la platja i fred a la muntanya?
Per què fa calor a la platja i fred a la muntanya?

Dins d'una casa, normalment l'aire més calent el trobem a la part més alta, a l'àtic i farà més frescor a la planta baixa. Açò és degut al fet que l'aire fred té una major densitat que el calent i, per tant, se situarà a la part inferior i desplaça al de major temperatura a zones més altes.

És lògic pensar que ocorrerà el mateix a l'aire lliure. Aleshores, per què fa més fred a mesura que augmenta l'altitud? No hauria de fer més calor a les muntanyes que a les platges si realment és l'aire calent el que puja?

Efectivament, l'aire calent s'eleva dins i fora d'una casa. Però si col·loquem un termòmetre per a mesurar la temperatura de l'aire en la superfície i un altre en altitud ens confirmarà el que ja sabem per experiència, que l'aire més calent es troba a les valls i platges i no a les serres i muntanyes, a excepció de les situacions amb inversions tèrmiques. Açò és degut al fet que estem comparant situacions que no són equivalents.

La clau d'aquest embolic és una magnitud física fonamental, la pressió atmosfèrica. Segons augmenta l'altura, la pressió disminueix (ja que hi ha menys columna d'aire sobre el nostre cap). El que li ocorre a un gas quan la pressió disminueix és que s'expandeix, i en expandir-se, es refreda.

Si realment volguérem fer una comparació directa de la temperatura de l'aire a diferents altituds —d'una major a una menor—, el que hauríem de fer seria traslladar una bombolla d'aire (com si emmagatzemarem un volum d'aire dins d'un cub, en el qual sí que afecten les condicions físiques externes) en altura, per exemple des de l'Aitana fins a la platja. El gas, en disminuir l'altitud, augmenta de pressió, es comprimiria i es calfaria. Així, veuríem que en una situació equivalent realment l'aire de les muntanyes sí que està més calent que el de les zones costaneres.

I dins d'una casa? Per què trobem que l'aire calent se situa a les parts superiors? El motiu és que dins d'una casa no sol haver-hi una diferència de pressió notable entre la part de dalt i de baix perquè l'altura de la casa no sol ser tan gran com per a apreciar aquest efecte.

També et pot interessar