Com votar el 28 de maig si resideixes a l’estranger?

És imprescindible la inscripció en el Registre de Matrícula Consular i, per a residents permanents, en el cens d’electors residents absents en el consolat corresponent

Imatge d'arxiu d'una persona votant en les eleccions autonòmiques
Imatge d'arxiu d'una persona votant en les eleccions autonòmiques / Sangiao Photography (Shutterstock)
À Punt NTC
Paula García @apuntnoticies
07 d'abril 2023 - 06:45 Actualitzat: 07 d'abril 2023 - 17:04

El 28 de maig, els valencians i valencianes tenen una cita amb les urnes per a renovar les corporacions municipals i els governs autonòmics i el govern espanyol posa a disposició dels que viuen fora d’Espanya de forma permanent o temporal el sistema de vot per correu. L’Oficina del Cens Electoral haurà d’enviar la documentació per correu certificat entre el 22 i el 28 d'abril. T'expliquem el procediment:

Com votar si resideixes a l’estranger només temporalment?

Si estàs empadronat o empadronada a Espanya, però resideixes a l’estranger temporalment i continuaràs en aquesta situació fins al dia de la votació cal acudir personalment a l'oficina consular d'Espanya corresponent abans del 29 d’abril i fer els tràmits següents: 

 • Inscriure’s com a no resident en el Registre de Matrícula Consular. Compte amb aquest tràmit perquè donar-se d’alta en el registre com a resident fa perdre l’empadronament a Espanya. 
 • Emplenar aquest imprés de sol·licitud de vot i entregar-lo personalment en l'oficina consular corresponent, que el remetrà immediatament, a la delegació provincial de l'Oficina del Cens Electoral corresponent.

Posteriorment, la delegació provincial de l'Oficina del Cens Electoral a Espanya remetrà a la direcció a l'estranger indicada en la sol·licitud la documentació electoral juntament amb un full informatiu.

Una vegada rebuda la documentació i seguint atentament les instruccions del full informatiu, cal remetre el sobre corresponent per correu certificat a la mesa electoral corresponent a Espanya, dins del termini indicat.

Perquè el vot siga vàlid és indispensable que conste clarament en el sobre dirigit a la mesa electoral el segell o inscripció oficial d'una oficina de correus de l'estat de residència que acredite que s'ha remés dins del termini previst. 

Com votar si resideixes a l’estranger de forma temporal?

En primer lloc, és imprescindible la inscripció en el Registre de Matrícula Consular i el cens d’electors residents absents (CERA) a través del consolat espanyol corresponent al lloc de residència. 

Una vegada inscrits, les Delegacions Provincials de l'Oficina del Cens Electoral remetran d'ofici a la direcció que conste en el CERA la següent documentació:

 • Sobres de votació
 • Dos certificats idèntics que acrediten la inscripció en el cens d'electors residents absents que viuen a l'estranger.
 • Sobre dirigit a la Junta Electoral Provincial.
 • Sobre dirigit al consolat o ambaixada.
 • Un full informatiu sobre com exercir el dret de vot i l'adreça de la pàgina web oficial en la qual s'exposaran les candidatures i en la qual estaran disponibles els jocs de paperetes descarregables.
 • La relació de centres habilitats per al depòsit de vot en urna en l'àmbit de la demarcació consular.

Quins són els terminis?

L’Oficina del Cens Electoral haurà d’enviar la documentació per correu certificat entre el 22 i el 28 d'abril, si bé a aquest termini haurà de sumar-se el temps que tarda a arribar la documentació al domicili a l'estranger.

També enviarà les paperetes entre el 3 i el 7 de maig, en aquelles províncies on no s'haguera impugnat la proclamació de candidatures, i abans del 13 de maig en la resta.

Les paperetes descarregables estaran disponibles una vegada resolts els recursos contra la proclamació de candidatures i abans del 7 de maig.

Preparació del vot

Primer cal introduir la papereta escollida (cap, si es vol votar en blanc) dins del sobre de votació.

Després, en el sobre dirigit a la Junta Electoral Provincial, s’inclourà:

 • Un sobre de votació amb la papereta
 • Un dels certificats d’inscripció en el cens (per a votar per correu en el revers ha de constar la signatura i el número de passaport o DNI de l’elector).
 • Fotocòpia del passaport o DNI expedits per les autoritats espanyoles, o certificació de nacionalitat o d’inscripció en el Registre de Matrícula Consular expedit pel consolat corresponent. 

Com votar?

 1. Es pot depositar personalment el vot en les urnes disposades en l’ambaixada o consolat corresponent, o en els centres habilitats, entre el 20 i el 25 de maig, ambdós inclosos. Per fer-ho, caldrà acreditar la identitat i entregar al consolat el segon certificat d'inscripció en el cens i depositar el sobre dirigit a la Junta Electoral Provincial. Un funcionari o funcionària signarà en el revers del sobre i estamparà el segell de l'Oficina Consular, fent constar la data del depòsit.
 2. També es pot remetre el vot per correu certificat fins al 23 de maig. En aquest cas, cal introduir en un sobre dirigit al consolat o ambaixada la següent documentació:
 3. Sobre dirigit a la Junta Electoral Provincial amb el següent contingut:
 4. Certificat d'inscripció en el cens amb la signatura i número del passaport o del DNI de l'elector en el revers.
 5. Fotocòpia del passaport o del DNI expedits per les autoritats espanyoles, o certificació de nacionalitat o d'inscripció en el Registre de Matrícula Consular.
 6. L'altre certificat d'inscripció en el cens
 7. Si es desitja, l'imprés emplenat per a la devolució de les despeses de l'enviament en aquells països on no s'hagen obert apartats de correus.

Perquè els vots siguen vàlids, és indispensable que conste en el sobre dirigit a la Junta Electoral corresponent el segell de l'Oficina Consular de Carrera o Secció Consular de la Missió Diplomàtica corresponent, que certifique de manera indubtable el compliment dels terminis previstos.

Finalitzat el termini per al depòsit del vot en urna, tots els vots (rebuts per correu o depositats en urna) seran remesos a l'oficina que es constituïsca a aquest efecte al ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, que procedirà a l'enviament urgent a les Juntes Electorals encarregades de l'escrutini.

Com votar si resideixes a l'estranger (CERA), però estàs temporalment o de vacances a Espanya?

No pots votar presencialment en la mesa electoral, sinó que has de sol·licitar el vot per correu des del 4 d'abril fins al 18 de maig igual que els residents a Espanya.

Per a això, caldrà emplenar una sol·licitud a Correus i dirigir-la a la corresponent Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral. És imprescindible signar la sol·licitud i comprovar que a correu Correus posen la data i el segell corresponent.

En rebre la documentació electoral a l'adreça d'Espanya assenyalada en la sol·licitud, s’haurà d'enviar el vot, per correu certificat, abans del 24 de maig. 

També et pot interessar

stats