La vivenda post Covid: més zones comuns i espais exteriors

La pandèmia ha posat en relleu que la vivenda convencional no sempre respon a les necessitats de les persones i l'arquitectura vol donar resposta a noves necessitats.

Les claus de l'habitatge post covid
Les claus de l'habitatge post covid

La pandèmia ha posat en relleu que la vivenda convencional no sempre respon a les necessitats de les persones i l'arquitectura vol donar resposta a noves necessitats.

En aquest sentit treballa l’arquitecte Nacho Marí: “Hem patit aquesta pandèmia i ens hem adonat que la vivenda com a un tema especulatiu ha decrescut de grandària, s'ha desprès d'espais importants, les terrasses, els balcons, els patis”.

La proposta de Marí reformula el concepte de vivenda tradicional i aposta per l'espai exterior i les zones comunes. Cada tres vivendes compartixen una terrassa que es podrà tindre oberta o tancada.

Una forma de vida col·laborativa per la qual també aposten en la cooperativa Resistir, plantejada com una alternativa a les residències tradicionals.

Es reunixen periòdicament per a acabar de perfilar el projecte que es construirà a Godella, un espai residencial intergeneracional amb habitatges individuals en els quals es compartixen espais i serveis. Martín Garcia, President Coooperativa Resistir , explica que no volen que un altra epidèmia transforme la seua llar en un "camp de concentració" i volen ser "un alternativa". En un sentit semblant es pronuncia Goya Gil, Secretària de la Cooperativa Resistir , que defensa que pots estar a casa si es prefereix però també se té a l'abast a un amic o una amiga a la que demanar ajuda si cal.

També et pot interessar