Una app que ensenya competències emocionals en l’adolescència

La UV i la UPV desenvolupen una eina que permet que la gent jove reconega les emocions pròpies i aprenga a gestionar-les.

Una app que ensenya competències emocionals en l’adolescència
Una app que ensenya competències emocionals en l’adolescència

Les competències emocionals, és a dir, saber gestionar les emocions, són una faceta bàsica per a qualsevol persona. A pesar d’això, moltes vegades no es dominen del tot. Un moment fonamental per a aprendre-les és l’adolescència. És per això que un grup d’investigadors de la Universitat de València i de la Universitat Politècnica de València han desenvolupat una aplicació mòbil amb este objectiu.

El projecte es diu emoTIC i es troba en este moment en fase d’elaboració. S’aplicarà en diferents centres per a testar-lo, però l’objectiu és que a mitjan termini es puga implementar en els centres de la Comunitat Valenciana. “Es tracta de desenvolupar competències per a ser conscients de les pròpies emocions perquè servisquen per a resoldre situacions”, ha assenyalat Inmaculada Montoya, professora de la Universitat de València.

L’aplicació està dissenyada perquè la puga emprar el professorat en les hores de tutoria i l’alumnat després puga practicar amb diferents exercicis des de casa. És molt visual i inclou diferents dinàmiques. “Els proposem diferents emocions i han de reconéixer-les; hi ha activitats perquè facen en casa de reflexió sobre com es troben en eixe moment, quines emocions senten i com les podrien expressar”, comenta Montoya.

A més, es volen recollir dades per a saber fins a quin punt l’estudiantat ha aprés o no noves competències en esta matèria. “El nostre objectiu és poder demostrar quin és l’aprenentatge i en quines competències ha sigut efectiu”, ha indicat la professora de la Universitat de València. Segons ha assenyalat, un major nivell de competències emocionals serveix per a previndre problemes com ara l’ansietat o la depressió, i millora el clima en classe.

També et pot interessar