Un històric 30% d’aspirants a la Guàrdia Civil són dones

26.000 persones opositen aquest cap de setmana a una de les 1.671 places oferides 

Una agent de la Guàrdia Civil a un dels punts a on es realitze proves d'accés al cos
Una agent de la Guàrdia Civil a un dels punts a on es realitzen proves d'accés a l'institut armat / @Guardiacivil (Twitter)

25.987 persones opositen aquest cap de setmana en tot l’Estat a una de les 1.671 places per a l'escala de caps i guàrdies de la Guàrdia Civil que s’ofereixen enguany. Les ciutats de València i Alacant seran dues de les dènou seus de l’examen de coneixements repartides per tot l’Estat.

El més destacable de la convocatòria, però, és que un 29,3% d'aspirants són dones, un total de 7.620, una xifra històrica des que s'incorporaren a l’institut armat.

Quant al nivell de formació, menys d’un quart de les persones convocades, 6.087, té algun títol universitari. En aquest grup hi ha 1.554 amb títol de màster i 18 amb el de doctorat. Un dels requisits per a participar-hi és tindre el títol d’educació secundària.

La prova que es du a terme aquest cap de setmana consisteix en la realització d'una sèrie de tests sobre coneixements teòrics generals, d’idiomes, d’ortografia i psicotècnics. Enguany, com a novetat, és la primera vegada que es fa una prova de gramàtica.

Prèviament, en la primera fase, s'han avaluat els mèrits que cada opositor afig als requisits mínims exigits per a poder participar en aquestes proves selectives. 

Qui obtinga una puntuació suficient en aquesta prova de coneixements serà convocat per a les proves físiques i els que ho superen seran sotmesos a una entrevista personal per a avaluar-ne la idoneïtat psíquica per al lloc de treball al qual opten. L'edat mitjana de les persones candidates se situa en els 28 anys.

També et pot interessar