El telèfon gratuït contra el suïcidi serà el 024

L'objectiu d'aquesta línia d'ajuda és proporcionar atenció telefònica a totes les persones amb pensaments, idees o risc de conducta suïcida

Les telefonades al número atribuït seran gratuïtes
Les telefonades al número seran gratuïtes

La Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals ha atribuït el número curt gratuït 024 al servei de línia d'ajuda a les persones amb el risc de conducta suïcida. L'objectiu d'aquesta línia d'ajuda és proporcionar atenció telefònica a totes les persones amb pensaments, idees o risc de conducta suïcida, segons ha publicat el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

Es tracta d'una línia d'abast nacional, anònima, gratuïta, confidencial i accessible que oferirà atenció i suport per mitjà de personal especialitzat de perfils multidisciplinaris i experts en la gestió d'aquestes situacions, sobre els diferents aspectes que puguen contribuir a previndre o impedir les conductes susceptibles de derivar en riscos per a la vida o la integritat física de les persones.

Així mateix, es facilitarà a les persones la informació necessària perquè puguen accedir als serveis sanitaris especialitzats més adequats a la seua situació personal.

L'entitat prestatària serà la Direcció General de Salut Pública. El Ministeri de Sanitat podrà, a més, col·laborar amb unitats especialitzades a les comunitats autònomes, així com amb recursos d'emergències que poguera ser necessari mobilitzar.

Les telefonades al número atribuït seran gratuïtes, no generaran facturació en origen per a l'usuari i seran tractades pels operadors del servei telefònic disponible al públic, a l'efecte de preus, com telefonades de cobrament a destinació automàtic.

La prestació estarà oberta a tots els ciutadans sense necessitat de registre previ. Durant les telefonades estaran prohibides publicitat, entreteniment, comercialització, venda i ús de la trucada per a la venda futura de serveis comercials.

Així mateix, tindrà caràcter permanent, no podent prestar-se de manera temporal, per exemple, durant determinades campanyes. I si el servei no estiguera disponible les 24 hores de tots els dies de l'any, es garantirà l'existència d'informació pública fàcilment accessible sobre la disponibilitat de l'atenció telefònica i que, durant els períodes d'indisponibilitat, s'atenga les telefonades amb informació sobre el dia i l'hora en què tornarà a estar disponible.

Igualment, en la prestació es vetlarà perquè els usuaris amb discapacitat auditiva o de la parla disposen de les facilitats que permeten la seua adequada atenció, tenint en compte les seues necessitats específiques.

L'entitat prestatària haurà de designar ara a l'operador del servei telefònic disponible al públic que s'encarregarà d'acabar les telefonades dirigides al número 024, així com la data d'inici i la ubicació geogràfica dels centres d'atenció a telefonades.

També et pot interessar