Què és la submissió química?

Principalment, s'usen depressors del sistema nerviós central, d'acció ràpida i curta duració, i en la majoria són solubles al mitjà aquós, insípids i inodors

Recomanacions del Consell General d'Infermeria sobre les submissions químiques mitjançant punxades
Recomanacions del Consell General d'Infermeria sobre les submissions químiques mitjançant punxades / Paula García

La submissió química és una pràctica que consisteix a administrar fàrmacs o drogues a una persona per a fer actes delictius (robatoris, assetjaments, abusos i agressions sexuals), o bé aprofitar-se del consum voluntari d'aquestes substàncies per a fer-li aquests actes contra la seua voluntat.

Davant de la proliferació de denúncies de dones que han patit punxades en llocs d'oci, i encara que en una gran majoria no s'ha detectat la presència de substàncies tòxiques, la Societat Espanyola de Medicina d'Urgències i Emergències (SEMES) i Toxicologia Clínica (SEMESTOX) ofereixen informació sobre com s'ha d'actuar davant d'aquestes situacions.

Tipus de submissió química

Hi ha tres tipus de submissió química:

  • La química oportunista, que es produeix quan la víctima ingereix de manera conscient i voluntària drogues o begudes alcohòliques, i l'agressor aprofita el seu estat per a cometre els delictes.
  • La proactiva, on l'agressor intoxica la víctima de manera deliberada sense consentiment ni coneixement seu.
  • La submissió química mixta, quan es combinen el consum voluntari i l'involuntari de substàncies.

Indicadors de sospita

  • La víctima pateix amnèsia total o parcial, o té flashbacks.
  • Es desperta en un lloc desconegut, on pot estar nua o amb la roba mal posada.
  • Té el record o la sensació d'haver sigut víctima d'una agressió sexual.
  • Al seu cos hi ha presència de fluids desconeguts (com semen), lesions o alteracions en zones genitals.

Tipus de substàncies més comunes

Principalment, s'usen depressors del sistema nerviós central, d'acció ràpida i curta duració, i en la majoria són solubles al mitjà aquós, insípids i inodors. Entre les més comunes destaca l'alcohol, present en el 75% de les submissions químiques, així com la benzodiazepina, que tenen un efecte calmant i sedant. Generalment són fàcils d'obtindre i produeixen automatisme i amnèsia.

També s'administra gammahidroxibutirat (GBH), d'efecte ràpid, que desapareix prompte de l'organisme, així com altres substàncies com cannabinoides, escopolamina o ketamina.

Com cal actuar en els serveis d'urgències?

El protocol sanitari recomana administrar un anticonceptiu d'emergència, o fer profilaxi davant d'infeccions de transmissió sexual (ITS), VIH, per a hepatitis B o antitetànica.

Què cal fer si es nota una punxada?

  • Demanar ajuda immediatament i no deixar mai sola la víctima.
  • La persona que ha patit la punxada ha d'observar-se els símptomes per a constatar si pateix marejos, esvaïments o sensacions que no es corresponen a les substàncies ingerides de manera voluntària.
  • Acudir al servei d'urgències o telefonar a aquesta assistència i presentar una denúncia.
Protocol d'actuació en urgències per submissió química
Protocol d'actuació en urgències per submissió química / SEMES i SEMESTOX

També et pot interessar