Estos són els requisits que han de complir les comissions falleres de València per Sant Joan

L'Ajuntament de València ha autoritzat la celebració d'un total de 320 activitats entre este cap de setmana i el següent

Requisits a complir per les comissions falleres
Requisits que han de complir les comissions falleres / À Punt NTC

L'Ajuntament de València ha autoritzat la celebració d'un total de 320 activitats, com a revetles o celebracions lúdiques, organitzades per comissions falleres de la ciutat amb motiu de la festivitat de Sant Joan, bé durant la nit d'este dissabte 15 de juny com la setmana vinent, el 22 de juny. Concretament, 237 comissions ho celebraran esta setmana i les altres 83 ho faran la següent.

Les resolucions parteixen del servei d'Ocupació de Domini Públic Municipal, després dels informes favorables dels serveis de Mobilitat, Parcs i Jardins, Patrimoni, Cicle Integral de l'Aigua i Policia Local, i també tenint en compte les notes interiors dels serveis de Contaminació Acústica i Gestió Sostenible dels Residus Urbans i Neteja de l'Espai Públic que fixen uns "condicionants comuns" per a totes les sol·licituds.

Les activitats estan autoritzades des de les 09:00 hores del dissabte 15 o 22 de juny, en cada cas, fins a les 03:00 hores del diumenge 16 o 23. Així mateix, les comissions hauran de complir una sèrie de requisits, d'acord amb el tipus d'activitat que s'haja de realitzar, segons es recull en la resolució de l'Ajuntament, amb data 10 de juny.

En el cas de manipular, consumir aliments o cuinar sobre el paviment, a més de complir les condicions sanitàries, s'haurà de protegir el mateix amb una capa d'arena o similar per a "no danyar-lo". Tampoc estarà permés fer foc per a cuinar a l'interior de parcs, jardins o zones enjardinades.

Respecte a les activitats amb repercussió sonora, hauran d'acabar "com a màxim" a les 03:00 hores per a complir amb l'ordenança municipal de protecció contra la contaminació acústica, i el nivell sonor no podrà superar els 85 decibels en el focus emissor.

Sobre este tema, a fi de "garantir el compliment" del límit sonor establit i "en concordança" amb l'ordenança, serà "preceptiva" la instal·lació d'un limitador-registrador de so que "haurà d'intervindre en la totalitat de la cadena de so per part del responsable de l'equip de so". A més, els altaveus se situaran i orientaran "de manera que es minimitze l'impacte acústic sobre els habitatges pròxims".

Mentrestant, per al cas d'activitats que es desenvolupen dins d'un casal o seu festera, es desenvoluparan "amb portes i finestres tancades per a evitar transmissions cap a l'exterior".

L'incompliment de les condicions d'autorització "podrà ser causa suficient per a la denegació del permís per a celebracions posteriors, i això sense perjudici de la tramitació de l'expedient sancionador que puga incoar-se", afig la resolució.

No recomanable el subministrament d’aigua

Per a activitats lúdiques amb consum d'aigua, el Servei del Cicle Integral de l'Aigua de l'Ajuntament ha recomanat no utilitzar el subministrament d'aigua, tampoc la potable, de la xarxa de baixa pressió o reg, a causa de la "preocupant" situació hidrològica de les conques dels rius Túria i Xúquer, que fa preveure "una situació de sequera incipient".

"Convé adoptar mesures restrictives de consum d'aigua per a usos lúdics, com en este cas, sobre la base del principi general de corresponsabilitat ciutadana amb l'administració dels recursos hidràulics", argumenta.

D'altra banda, la resolució indica també aspectes com la instal·lació d'escenaris, les activitats lúdiques amb consum d'aigua, la instal·lació d'elements inflables o les que impliquen material pirotècnic. En este últim cas, hauran de "ser realitzades per experts".

També serà "imprescindible" per a totes les comissions complir les indicacions en matèria de recollida de residus i neteja de l'espai públic una vegada finalitzades les celebracions. Així, les zones d'activitats hauran d'estar netes i lliures a les 09:00 hores del diumenge.

També et pot interessar

stats