Sanitat trasllada a les autonomies els requisits per atendre gratuïtament els migrants indocumentats

L’objectiu es homogeneïtzar el procés perquè les persones estrangeres puguen rebre assistència sanitària.

Sanitat trasllada a les autonomies els requisits per atendre gratuïtament els migrants indocumentats
Sanitat trasllada a les autonomies els requisits per atendre gratuïtament els migrants indocumentats

El Ministeri de Sanitat ha remés a les comunitats autònomes un document amb recomanacions sobre com aplicar el decret sobre l’accés universal al Sistema Nacional de Salut (SNS), aprovat fa un any, en què s’estableixen tres requisits per a prestar assistència sanitària de forma gratuïta a les persones migrants en situació irregular.

L’objectiu del treball és “garantir” l’homogeneïtat en el procediment per a obtindre un document que acredite a les persones estrangeres perquè, si es troben a Espanya i no tenen la seua residència legal al país, puguen rebre assistència sanitària amb càrrec a fons públics en el SNS.

Per això, el departament que dirigeix María Luisa Carcedo marca com a condicions que aquestes persones que no estiguen en l’obligació d’acreditar la cobertura de la prestació sanitària per una altra via, que no puguen exportar el dret de cobertura sanitària des del seu país d’origen o procedència, i que no hi haja un tercer obligat al pagament.

Per a poder sol·licitar aquesta assistència s’haurà de presentar el passaport o document oficial d’identitat expedit pel país d’origen o, en absència d’aquests, un document amb fotografia emés per l’Administració General de l’Estat. En el cas dels menors d’edat, la identitat es podrà acreditar a través del certificat de naixement o llibre de família emés pel seu país d’origen o per l’estat espanyol.

També et pot interessar