Sanitat inclou la diarrea, el mal de cap i el dolor toràcic com a símptomes sospitosos de Covid-19

També considera que la pèrdua de l’olor o del gust, els dolors musculars o el dolor en engolir podrien ser a causa del coronavirus.

El Ministeri de Sanitat ha inclòs el dolor toràcic o al pit com a símptoma de casos sospitosos de coronavirus.
El Ministeri de Sanitat ha inclòs el dolor toràcic o al pit com a símptoma de casos sospitosos de coronavirus.

El Ministeri de Sanitat ha inclòs les diarrees, les cefalees (mals de cap), el dolor toràcic o al pit, l’anòsmia (pèrdua de l’olor), l’agèusia (pèrdua del tast), els dolors musculars o l’odinofàgia (dolor en engolir), com a símptomes de casos sospitosos de coronavirus.

Aquesta simptomatologia se suma a la febra, tos o sensació de falta d’aire, que fins ara s’utilitzaven per a considerar possibles casos d’infecció per la Covid-19. El pla per a ampliar la capacitat de detecció precoç especifica que a tot cas sospitós d’infecció se li farà una prova diagnòstica en les primeres 24 hores.

L’objectiu de l’estratègia consisteix a aïllar casos sospitosos i confirmats, així com la vigilància i diagnòstic dels contactes estrets, que constitueixen l’eix central per a poder mamprendre la fase de transició amb les màximes garanties.

A més, l’estratègia, que estarà en “revisió permanent”, considera prioritari el reforç dels equips de professionals de l’atenció primària per a garantir la capacitat diagnòstica i el maneig de casos des d’aquest nivell.

També et pot interessar