El risc de pobresa és més alt en les dones que en els homes

Quasi totes de dones que reben únicament pensió de viudetat es troben sota el llindar de pobresa.

El risc de pobresa és més alt en les dones que en els homes

Un 32% de les dones valencianes estan en risc de pobresa o exclusió social, quatre punts més que els homes, segons les dades facilitades per la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social. L’estudi revela que en 2018 aquesta situació d’inseguretat va afectar 1.497.543 persones, vora 50.000 menys que l’any anterior, però amb unes pitjors condicions de vida per al sexe femení.

Les dades s’extrauen de l’informe L’Estat de la Pobresa. Seguiment de l’indicador de risc de pobresa i exclusió social a Espanya 2008-2018, presentat en el marc del Dia Internacional per a l’Erradicació de la Pobresa. Després del “moderat increment” en 2017, la taxa de persones en situació de pobresa es torna a apropar a la mitjana estatal en 2018, però està encara 4 punts per damunt d’aquesta, en un 26%. Així, l’increment del 3,5% del PIB valencià en aquesta última dècada no ha resultat suficient per a reduir les taxes de pobresa.

Reducció de les persones amb menys de 370 euros al mes d’ingressos

La taxa de pobresa extrema –sota el llindar del 30% de la renda mitjana a Espanya– es va situar en 2018 en el 6% al territori valencià, xifra que significa una reducció respecte a l’any anterior i el retorn als valors estatals. La Comunitat Valenciana té unes 287.000 persones, 170.000 menys que en 2017, que ingressen en les seues llars menys de 370 euros al mes.

El percentatge de persones que no poden permetre’s aliments proteics cada dos dies, ha baixat del 5% al 2% de la població valenciana, un descens que també han experimentat aquells que no poden permetre’s mantindre l’habitatge amb una temperatura adequada, passant del 10% al 5%. Més de la meitat de la població continua experimentant dificultats per a arribar a finals de mes, però el percentatge ha disminuït des del 63% al 58%. La renda mitjana, en canvi, s’ha incrementat en 673 euros, la qual cosa suposa un creixement del 4,7% i se situa en 15.038 euros, xifra que és encara 1.899 euros inferior a la mitjana estatal.

Pensions sota el llindar de pobresa

A la Comunitat Valenciana, unes 342.000 persones, 25.000 més que l’any anterior, reben una pensió inferior al mínim considerat per a no estar sota del llindar de pobresa. Això suposa el 34,7% de totes les pensions i, si es consideren només les de viudetat, quasi totes de dones tenen un import inferior al llindar de pobresa. A més, per al 7,9% del total, l’import de la pensió és inferior al llindar de pobresa extrema.

També et pot interessar