Rècord de població a Espanya: 46,9 milions d’habitants

L'arribada d'immigrants compensa l'increment de les defuncions i la caiguda de la natalitat.

Rècord de població a Espanya: 46,9 milions d’habitants
Rècord de població a Espanya: 46,9 milions d’habitants

A 1 de gener de 2019 residien a Espanya 46.934.632 persones, el major nombre d’habitants en la història del país. Fins ara, el valor històric més alt es va assolir en 2012, amb poc més de 46,8 milions d'habitants.

Segons les xifres d'habitants i l'estadística de migracions difoses per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), durant 2018 la població va créixer en 276.186 persones, el major augment poblacional des de 2008, quan va pujar en més de 570.000.

En termes relatius, la taxa de creixement anual de la població s'ha duplicat, passant del 0,28% en 2017 al 0,59% durant 2018, i convertint-se en la més elevada des de 2009.

Aquest rècord és conseqüència d'un saldo migratori positiu de 333.672 persones (hi va haver 643.037 arribades procedents de l'estranger i 309.365 sortides) que va compensar el saldo vegetatiu negatiu de 56.262 persones (367.374 naixements, enfront de 423.636 defuncions).

De fet, segons l’enquesta sobre moviment natural de la població de l’INE, els naixements a Espanya han descendit vora un 30% en l'última dècada

Major arribada d’estrangers des de 2008

L'arribada d'estrangers és la major des de 2008, i la sortida de població és la menor registrada des del mateix any. Les arribades van créixer un 20,8% respecte a 2017 i les sortides van caure un 16,1%.

Xifra més baixa d'emigrants des de 2008

D’altra banda, 309.365 persones van abandonar Espanya amb destinació a l'estranger en 2018, la xifra més baixa d'emigrants des de 2008, quan en van marxar 288.432. El 17,8% d’aquests havien residit sempre a Espanya, mentre que la resta (el 82,2%) havien immigrat en algun moment. 

El saldo migratori de les persones amb nacionalitat espanyola amb l'exterior va ser de 3.475 persones en 2018. Aquest és positiu per primera vegada des de l'inici de l'Estadística de Migracions, en 2008.

La població envelleix deu anys de mitjana en quatre dècades

L'edat mitjana de la població a Espanya se situa en els 43,4 anys en 2019, enfront dels 33,5 anys de fa 40 anys, segons es desprén dels indicadors d'estructura de població a Espanya publicats per l'INE.

Les persones de 65 i més anys representen el 19,4% de la població total d'Espanya en 2019, vora deu punts més que fa 50 anys. De fet, fa 40 anys un de cada deu habitants tenia més de 65 anys, mentre que en l'actualitat és quasi un de cada cinc.

Així mateix, l'índex d'envelliment d'Espanya, els majors de 65 anys dividit pels menors de 16 anys, està creixent exponencialment des de 1979 i se situa en l'actualitat en 122,97 enfront del 38,26 de fa quaranta anys.

També et pot interessar