Projecte Home atén durant el 2021 un 14% més de demandes de tractaments que l’any anterior

El perfil més habitual són homes consumidors de cocaïna, d’origen espanyol, amb una edat mitjana de quaranta-un anys, solters i en l’atur

Un grup de joves consumint alcohol
Un grup de joves consumint alcohol / Shutterstock

Projecte Home va atendre al llarg de l’any 2021 un 16% més de joves que l’any anterior i va registrar un augment del 14% de demanda de tractament en tots els programes que fa la Fundació.

Segons la memòria d’activitat, la substància de més consum continua sent la cocaïna, amb un 37%, mentre que l’alcohol està present en un 44% de les persones que acudeixen al tractament. Unes altres de les substàncies més consumides són l’alcohol, amb un 18%, i el cànnabis, amb un 6%.

Durant el 2021 l’entitat va mantindre actius els diferents tractaments ambulatoris de forma presencial als centres de dia, a pesar de les mesures restrictives per la pandèmia del coronavirus. A més, un total de 1.387 persones van demandar atenció i assessorament. La demanda de tractament en tots els programes va créixer un 14% respecte al 2020 i un 2% amb relació al 2019. 

El perfil més habitual

El perfil de les persones que són ateses per Projecte Home és molt semblant al dels anys anteriors, homes, majoritàriament d’origen espanyol, amb una edat mitjana de quaranta-un anys, consumidor de cocaïna, solter i en l’atur. Entre els més joves, el perfil és també el d’un home d’origen espanyol, amb una mitjana d’edat de dinou anys, consumidor de cànnabis, solter i estudiant.

Les dones continuen sent aquelles que tenen “majors dificultats” per a accedir al tractament, i representen només un 19% del total de persones ateses en els programes d’adults. També arriben un poc més tard al tractament, amb una edat mitjana de quaranta-dos anys. Un 25% de les que comencen amb el programa consumeixen habitualment alcohol. Els responsables de l’entitat asseguren que és necessari continuar introduint mesures que faciliten l’accés de les dones als tractaments.

Altres perfils

Vicent Andrés, director de Projecte Home, destaca la importància del Programa de Prevenció Selectiva i Indicada, “que ofereix alternatives d’assistència dirigides a joves i adolescents amb conductes de risc”. El director ha recordat que el cànnabis continua percebent-se entre la societat com una droga “no problemàtica”.

En relació amb el treball d’inserció social de les persones privades de llibertat, quaranta-sis persones en tractament s’han beneficiat de les mesures penals o penitenciàries que han facilitat la seua reinserció laboral, mentre que nou persones sense suport familiar han pogut completar el procés d’inserció en els habitatges d’integració propietat de l’entitat.

Poca sensació de perill seriós

Entre les conclusions més destacades trobem la percepció generalitzada en la societat respecte al perill de certes substàncies legal. Un gran percentatge de la població considera que determinades substàncies legals com l’alcohol i les benzodiazepines no representen un perill seriós.

Consideren que és necessari donar “un nou impuls a la prevenció” i destaca la coexistència del diagnòstic dual, que evidencia que moltes de les persones ateses presenten drogodependència i psicopatologia psiquiàtrica. A més, les situacions de major vulnerabilitat en l'àmbit socioeconòmic determinen un pronòstic pitjor, el que fa necessari una millor coordinació entre els sistemes sanitari, de salut mental i d’inclusió social.

També consideren necessari adaptar el Sistema Valencià d’Atenció a les Addicions a les noves necessitats, i per a això cal reforçar els equips, augmentar les places de tractament i implementar nous dispositius per a l'atenció específica de joves i menors. Els responsables de Projecte Home València han destacat l’esforç que s’està fent des de la Conselleria de Sanitat per a incrementar el pressupost i el diàleg amb altres entitats per a desenvolupar una acció coordinada.

També et pot interessar