Què proposa la llei Celaá?

El projecte de llei orgànica educativa, què deroga la llei Wert, expulsa la religió de les matèries avaluables.

Què proposa la llei Celaá?

El projecte de llei orgànica educativa que lidera la ministra d'Educació i Formació Professional, Isabel Celaá, arriba aquest dimecres al Congrés. La proposta pretén derogar la Lomce o llei Wert en honor a l'exministre d'educació del PP José Ignacio Wert, vigent des de 2013, la qual era a la vegada una reforma de la Llei orgànica (LOE) de 2006.

La derogació d'aquestes normes és un dels punts de l'acord del govern de coalició signat pel PSOE i Unides Podem.

Principals claus del projecte de la llei orgànica de modificació de la LOE, conegut com Lomloe o llei Celaá:

Primer cicle d'Infantil de 0 a 3 anys: es reforça el per a facilitar l'escolarització en aquesta etapa.

Educació Primària: torna a tindre tres cicles de dos cursos cadascun.

Assignatures: es canvia la divisió de la Lomce en Primària i Secundària per la de matèries "obligatòries" i "optatives".

Religió: deixarà de ser avaluable i s'elimina l'obligació de cursar una matèria alternativa.

Educació en valors cívics i ètics: s'estudiarà en Primària i Secundària i farà especial atenció al drets humans i a la igualtat entre homes i dones.

Currículum: els continguts bàsics del currículum els dissenyarà el govern espanyol. S'haurà de complir un 55% dels horaris escolars en les comunitats amb llengua cooficial i en un 65% en aquelles que no la tinguen.

Castellà: Les administracions educatives fixaran la proporció del castellà i la llengua cooficial, així com les matèries que s'hi han d'impartir en cadascuna.

Col·legis concertats: s'elimina la demanda social per a l'oferta i augmentarà el control per a evitar la segregació de l'alumnat.

Batxillerat: serà de tres cursos, amb la possibilitat excepcional de superar-lo amb una assignatura suspesa.

Repetir: passa a ser un recurs excepcional.

PAU: es recupera l'anterior Prova d'Accés a la Universitat (PAU) o Selectivitat i el seu pes en l'elecció dels estudis universitaris.

Filosofia: Història de la Filosofia passa d'optativa a obligatòria en segon de Batxillerat.

Revàlida: s'eliminen les revàlides i se substitueixen per avaluacions de competències plurianuals i de caràcter orientador.

Itineraris de l'ESO: es canvien per Programes de Millora de les Oportunitats que permetran obtindre el títol a partir de 3er.

Educacio Especial: es farà un pla perquè en deu anys, els centres ordinaris disposen dels recursos per a atendre l'alumnat amb discapacitat.

Professorat: en un any presentarà la regulació de la formació inicial i permanent, l'accés a la professió i el desenvolupament de la carrera docent.

Formació Professional: s'eliminen requisits d'edat i es permet l'accés des d'ensenyament de règim especial. Es facilita cursar-la de manera compatible amb l'activitat laboral. S'oferiran programes de "segona oportunitat" de caràcter professional per als qui abandonen l'ESO sense títol.

Consells escolars: major pes en l'elecció de la direcció i en la gestió i avaluació dels centres.

També et pot interessar