Què proposa la llei Celaá?

El projecte de llei orgànica educativa, què deroga la llei Wert, expulsa la religió de les matèries avaluables.

VÍDEO | Què proposa la llei Celaá?

El projecte de llei orgànica educativa que lidera la ministra d'Educació i Formació Professional, Isabel Celaá, arriba aquest dimecres al Congrés. La proposta pretén derogar la Lomce o llei Wert en honor a l'exministre d'educació del PP José Ignacio Wert, vigent des de 2013, la qual era a la vegada una reforma de la Llei orgànica (LOE) de 2006.

La derogació d'aquestes normes és un dels punts de l'acord del govern de coalició signat pel PSOE i Unides Podem.

Principals claus del projecte de la llei orgànica de modificació de la LOE, conegut com Lomloe o llei Celaá:

Primer cicle d'Infantil de 0 a 3 anys: es reforça el per a facilitar l'escolarització en aquesta etapa.

Educació Primària: torna a tindre tres cicles de dos cursos cadascun.

Assignatures: es canvia la divisió de la Lomce en Primària i Secundària per la de matèries "obligatòries" i "optatives".

Religió: deixarà de ser avaluable i s'elimina l'obligació de cursar una matèria alternativa.

Educació en valors cívics i ètics: s'estudiarà en Primària i Secundària i farà especial atenció al drets humans i a la igualtat entre homes i dones.

Currículum: els continguts bàsics del currículum els dissenyarà el govern espanyol. S'haurà de complir un 55% dels horaris escolars en les comunitats amb llengua cooficial i en un 65% en aquelles que no la tinguen.

Castellà: Les administracions educatives fixaran la proporció del castellà i la llengua cooficial, així com les matèries que s'hi han d'impartir en cadascuna.

Col·legis concertats: s'elimina la demanda social per a l'oferta i augmentarà el control per a evitar la segregació de l'alumnat.

Batxillerat: serà de tres cursos, amb la possibilitat excepcional de superar-lo amb una assignatura suspesa.

Repetir: passa a ser un recurs excepcional.

PAU: es recupera l'anterior Prova d'Accés a la Universitat (PAU) o Selectivitat i el seu pes en l'elecció dels estudis universitaris.

Filosofia: Història de la Filosofia passa d'optativa a obligatòria en segon de Batxillerat.

Revàlida: s'eliminen les revàlides i se substitueixen per avaluacions de competències plurianuals i de caràcter orientador.

Itineraris de l'ESO: es canvien per Programes de Millora de les Oportunitats que permetran obtindre el títol a partir de 3er.

Educacio Especial: es farà un pla perquè en deu anys, els centres ordinaris disposen dels recursos per a atendre l'alumnat amb discapacitat.

Professorat: en un any presentarà la regulació de la formació inicial i permanent, l'accés a la professió i el desenvolupament de la carrera docent.

Formació Professional: s'eliminen requisits d'edat i es permet l'accés des d'ensenyament de règim especial. Es facilita cursar-la de manera compatible amb l'activitat laboral. S'oferiran programes de "segona oportunitat" de caràcter professional per als qui abandonen l'ESO sense títol.

Consells escolars: major pes en l'elecció de la direcció i en la gestió i avaluació dels centres.

També et pot interessar

stats