La preinscripció universitària per al curs 2022-2023 serà del 20 de juny al 8 de juliol

El termini per a presentar reclamacions serà de tres dies hàbils a partir de la publicació dels resultats, és a dir, els dies 18, 19 i 20 de juliol

Un estudiant en els voltants de la Universitat Politècnica de València
Un estudiant als voltants de la Universitat Politècnica de València / Europa Press

La Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha establit del 20 de juny al 8 de juliol el termini de preinscripció universitària per al curs 2022-2023 per a tot l'estudiantat que faça la prova d'accés a la universitat (PAU) de 2022 de juny o juliol. També per a l'estudiantat de cursos anteriors, el titulat, el procedent de cicles formatius, el que provinga de l'accés per a majors de 25, 40 o 45 i l'estudiantat estranger.

La convocatòria és única i es resol per a totes les persones participants el 15 de juliol de 2022 ateses unes prioritats d'adjudicació. En primer lloc, l'alumnat amb l'accés aprovat en cursos anteriors i l'alumnat que aprove la convocatòria ordinària de PAU de juny de 2022, té preferència sobre l'alumnat que aprova la PAU en la convocatòria extraordinària de juliol.

En segon lloc, les assignatures de fase voluntària o de modalitat o l'idioma estranger de la fase obligatòria aprovades en la convocatòria extraordinària de juliol de 2022 no es comptabilitzaran per a l'adjudicació preferent a aquell estudiantat que haja aprovat la PAU al juny de 2022 o anys anteriors, detalla la Generalitat en un comunicat.

La sol·licitud de preinscripció per a obtindre plaça en el primer curs d'estudis universitaris oficials es farà telemàticament a través de l'assistent 'Consultar ací'. Els qui hagen de presentar qualsevol altra documentació, ho faran també a través de l'assistent, escanejant la documentació i pujant-la a la web en l'apartat que corresponga durant el procés de sol·licitud de preinscripció.

L'alumnat que participa en la convocatòria extraordinària de la PAU haurà de fer la sol·licitud de preinscripció sense saber les qualificacions, ja que aquestes es donaran a conéixer el dia 12 de juliol. Per a poder presentar la sol·licitud de preinscripció se'ls facilitarà el primer dia de les proves una clau amb la qual podran accedir a la preinscripció, i un programa informàtic carregarà les qualificacions en el sistema, quan estiguen disponibles, abans del procés de baremació i adjudicació de places.

Reclamacions

El termini per a presentar reclamacions serà de tres dies hàbils a partir de la publicació dels resultats, és a dir, els dies 18, 19 i 20 de juliol, i el període de reclamacions acabarà el dia 20 a les 14:00 hores.

L'estudiantat que no haja obtingut plaça en els estudis sol·licitats i es trobe en llista d'espera, haurà de consultar les corresponents pàgines web de les universitats per a continuar confirmant el seu interés en la titulació desitjada.

L'alumnat que no obtinga plaça quan es resolga el procés de preinscripció amb l'assignació inicial o posteriorment en la gestió de les llistes d'espera que realitzen les universitats, haurà de consultar les pàgines web d'aquestes, i posar-s'hi en contacte el mes de setembre per a sol·licitar les places que hagen quedat vacants.

També et pot interessar