Els pares dels nadons nascuts en 2020 tindran 12 setmanes de permís de paternitat

La mesura va entrar en vigor a l’abril de 2019 i tindrà un augment progressiu fins a arribar a les 16 setmanes en 2021.

Els pares dels nadons nascuts en 2020 tindran 12 setmanes de permís de paternitat
Els pares dels nadons nascuts en 2020 tindran 12 setmanes de permís de paternitat

A partir de l'1 de gener de 2020 s'amplia el permís de paternitat quatre setmanes més que el 2019. Així, el progenitor que no siga la mare biològica disposarà de 12 setmanes de permís pel naixement de fill o filla.

A l’abril de 2019 va entrar en vigor el Reial decret llei 6/2019 de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes en l'ocupació aprovat pel govern de Pedro Sánchez.  Gràcies a aquesta mesura, es va ampliar el permís de paternitat de 5 a 8 setmanes. El text contempla un augment progressiu del permís, que arribarà a les 12 setmanes l’any 2020 i 16 el 2021, fins a equiparar-se al de maternitat.

Aquesta ampliació suposarà una despesa de 336 milions d'euros més per a l'Estat, segons els càlculs del govern espanyol inclosos en el pla pressupostari remès el 15 d'octubre a Brussel·les.

L'estimació del govern central sobre el cost global d'aquesta mesura per al 2020 és de 705 milions anuals per a l'Estat i d’altres 166 per a les companyies, a conseqüència de les quotes empresarials.

120.973 prestacions per maternitat i 150.750 per paternitat en 2019

Fins a setembre de 2019 s'han registrat 120.973 prestacions de maternitat i 150.750 de paternitat, segons dades recollides en l'última estadística del Ministeri de Treball. Les dades reflecteixen que hi ha més homes que dones cobrant la prestació. Des d'UGT destaquen que hi ha aquest desequilibri perquè la taxa d'ocupació dels homes és major.

També et pot interessar