Pares i alumnes tenen dret a obtindre una còpia dels exàmens corregits

El síndic de Greuges insta la conselleria a donar-los les proves d'avaluació perquè puguen exercir el dret de revisar-les.

Pares i alumnes tenen dret a obtindre una còpia dels exàmens corregits
Pares i alumnes tenen dret a obtindre una còpia dels exàmens corregits

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, defensa el dret dels pares i dels alumnes a obtenir una còpia dels exàmens una vegada que han sigut corregits pels professors.

Cholbi ha informat que ha instat la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport “a donar instruccions als centres docents sota la seua dependència perquè resolguen en sentit positiu les peticions de mares, pares i alumnes d'obtenir còpies d'exàmens o proves d'avaluació corregides en els supòsits de no reclamació”.

D'aquesta manera, el defensor del poble valencià empara el dret dels interessats a obtenir còpia “simplement per a revisar les proves d'avaluació a casa, per a repassar o, senzillament, per a exercir el seu dret d'accés a aquests documents”.

La normativa vigent a la Comunitat Valenciana no contempla expressament el dret de l'alumnat o dels seus representants legals d'obtenir una còpia dels exàmens realitzats si no és en l'àmbit d'un procediment de reclamació. Precisament per açò, els centres docents podrien denegar les còpies dels exàmens sol·licitats pels alumnes o tutors legals, privant els interessats de l'exercici de l'esmentat dret.

El síndic de Greuges comparteix el posicionament de les sentències judicials que assenyalen que “el dret de qualsevol ciutadà a accedir a documentació administrativa no troba un altre límit més que l'interés legítim del sol·licitant”. I aquest criteri, segons els mateixos tribunals, resulta de plena aplicació en l'àmbit acadèmic, ha apuntat Cholbi.

També et pot interessar

stats