Obert el concurs perquè el Consell compre vivendes per a lloguers socials

Els habitatges aniran destinats a persones desnonades o que volen independitzar-se per primera vegada.

El termini per a presentar ofertes és de 30 dies i els interessats tenen tota la informació al telèfon 961 208 360
El termini per a presentar ofertes és de 30 dies i els interessats tenen tota la informació al telèfon 961 208 360

Aquest dilluns s'ha obert el concurs perquè la Generalitat compre vivendes a particulars i empreses de la Comunitat Valenciana per a incorporar-les al parc públic i destinar-les al lloguer social, una iniciativa que tindrà un pressupost d'11 milions d'euros.

La consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, ha destacat que “es tracta d’una mesura pionera, que no té precedents i que regula per primera vegada en la Generalitat un procediment per a la compra de vivendes amb l’objectiu d’augmentar el parc públic d’habitatges, que és insuficient tant per a les persones que són desnonades com per a les que volen independitzar-se”.

Salvador ha afegit que espera “resultats molt positius” en aquells municipis on no hi ha parc públic però sí que existeixen demandants de vivendes per a “oferir vivendes dignes, assequibles i accessibles en règim de lloguer”. La conselleria preveu que aquesta acció continue durant els pròxims tres anys, on espera executar un pressupost global d’uns 50 milions d’euros.

Termini i informació

El termini per a presentar ofertes és de 30 dies i els interessats tenen tota la informació al telèfon 961 208 360. La conselleria ha demanat la col·laboració de tots els ajuntaments de la Comunitat Valenciana per a difondre aquesta iniciativa i que arribe a totes les ciutadanes i tots els ciutadans.

Les ofertes es podran presentar en els registres generals de la Conselleria de Vivenda o bé per correu postal:

-València: Ciutat Administrativa 9 d’Octubre, Torre 1 i carrer de Gregorio Gea, 27.

-Alacant: avinguda d’Aguilera 1.

-Castelló: avinguda del Mar, 16.

Criteris i requisits

A aquest concurs podran optar tant persones naturals o jurídiques propietàries o titulars del domini de les vivendes que han de complir amb els següents requisits:

1) Estar situades en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana, en edificis de tipologia plurifamiliar i en sòl urbà.

2) Tindre, almenys, saló-menjador, cuina, dormitori i bany i complir les condicions òptimes per a ser ocupades immediatament, és a dir, hauran d’estar expedites i en bones condicions higièniques i de neteja.

3) Disposar de cèdul·la d’habitabilitat, llicència d’ocupació, certificació energètica i haver sigut donada d’alta en els subministraments d’aigua i llum.

4) Estar lliures d’ocupants actuals o en el futur, és a dir, ningú pot tindre un títol jurídic habilitant per a ocupar-la, com per exemple, seria un dret d’usdefruit.

5) Estar inscrites en el Registre de la Propietat a nom de la persona natural o jurídica que siga el licitador, estar lliures de càrregues i gravàmens i en condicions que permeten, una vegada formalitzada la compra, l'escriptura immediata i la inscripció en el Registre de la Propietat.

6) Estar al corrent en el pagament de les despeses de la comunitat i tots els subministraments així com els tributs i la taxa de recollida de residus sòlids urbans.

7) L’edifici ha d’estar constituït en règim de propietat horitzontal, no podrà tindre una antiguitat superior als 50 anys i tractant-se de vivendes en altura, estar dotats d’ascensor en bon ús.

També et pot interessar