Només tres autonomies veten el mòbil en classe i en la resta manen els professors

França, Finlàndia, Països Baixos i nombrosos col·legis del Regne Unit impedeixen ja l'ús de mòbils per entendre que perjudica el rendiment acadèmic i la salut mental per l'addicció a les pantalles

Alumnes d'un centre educatiu usant el móbil en classe
Alumnes d'un centre educatiu usant el móbil en classe / BearFotos (Shutterstock)

Castella-la Manxa va ser la primera comunitat autònoma que va vetar el 2014 l'ús del mòbil en centres educatius i després s'hi van sumar Galícia i Madrid. En la resta predomina l'autonomia dels col·legis i instituts. En uns està totalment prohibit i en altres solen permetre-ho en classe si hi ha darrere un fi didàctic. Al pati el limiten o el veten.

França, Finlàndia, Països Baixos i nombrosos col·legis del Regne Unit impedeixen ja l'ús de mòbils a les aules per entendre que perjudica tant el rendiment acadèmic com la salut mental a causa dels problemes derivats de l'addicció a les pantalles.

En la majoria de les ocasions la regulació recau en els reglaments interns o normes de convivència dels voltants de 34.000 centres educatius del país, que són conscients dels riscos i aborden mesures de prevenció per a tallar de soca-rel males pràctiques com l'assetjament escolar.

Després dels falsos nus generats per intel·ligència artificial a un grup d'adolescents d'un institut d'Almendralejo, la Guàrdia Civil està investigant ara les imatges que es compartien en un xat de menors d'un centre d'Astillero (Cantàbria) on abundaven els insults, vexacions a xiquets i amenaces de pallisses. A Palència la Fiscalia investiga la difusió d'imatges de contingut sexual entre menors en un institut.

L'última enquesta del Ministeri d'Educació, "Societat de la informació en els centres. Curs 2020-2021", de caràcter biennal, reflecteix que l'ús del mòbil amb finalitats d'aprenentatge supera el 50% en secundària i el 57% en batxillerat, amb una ocupació molt dispar per comunitats.

La fotografia obtinguda a través de les Conselleries d'Educació, coincideix que la majoria dels centres d'ensenyament no s'inclina per prohibir taxativament, sinó que aposta per una ocupació justificada i responsable, de manera que castiga les males praxis fins amb l'expulsió o canvi de centre en casos molt greus.

A continuació, la situació en les diferents comunitats autònomes.

Comunitat Valenciana

A la Comunitat Valenciana són els centres els que regulen en les seues normes d'organització i funcionament (NOF) l'ús de mòbils. És en les NOF de cada centre on es reflecteix de manera específica com es farà, i s'ajusten a les característiques d'aquest. En molts centres està prohibit l'ús.

Andalusia

Cada centre té les seues normes i procediments per a garantir l'accés segur a internet. La utilització dels mòbils només pot tindre un fi pedagògic, com a eina dins del procés d'ensenyament. També fixa mesures per a la prevenció de riscos i la seguretat en internet i les tecnologies de la informació.

Aragó

No hi ha una normativa específica, sinó que depén del reglament de règim intern elaborat per l'equip directiu i aprovat pel consell escolar. D'altra banda, aquesta comunitat va ser pionera en la posada en marxa d'un telèfon contra l'assetjament, que funciona les 24 hores del dia i atenen psicòlegs els 365 dies de l'any.

Astúries

No hi ha normativa autonòmica que regule aquest tema en els centres, els equips directius dels quals tenen l'autonomia per a fer-ho. N'hi ha alguns que consideren que és un instrument educatiu i no el regulen. En uns altres, com va ocórrer recentment en el municipi de Grau, dos instituts s'han posat d'acord alhora per a prohibir la seua utilització en l'horari lectiu.

Balears

Cada centre té les seues normes a l'hora de restringir els dispositius. La Conselleria no dona directrius.

Canàries

Es regula amb les normes d'organització i funcionament de cada centre. Els mòbils són vistos fins ara com a recurs didàctic, però segons el centre i les seues normes, a vegades es permet l'ús també en el pati.

Cantàbria

No hi ha una normativa autonòmica, però en les instruccions d'inici de curs 23/24, el govern regional va establir, per primera vegada, la necessitat que cada centre regule en les seues normes l'ús del mòbil i altres dispositius, i va aconsellar no tindre'l en hores lectives (excepte per a fins educatius) ni en els patis per a fomentar les relacions entre iguals.

Catalunya

Els centres tenen autonomia per a decidir quin ús fan del mòbil en els seus espais. En una comunicació feta pública el setembre passat, la conselleria indica que el paper que exerceixen les tecnologies a l'aula "és una qüestió fonamental per al sistema educatiu català" i que l'escola "no és aliena al context social que l'envolta" per la qual cosa "és lògic que els diferents avanços tècnics com a ordinadors, projectors, pissarres tàctils, tauletes, i també mòbils hagen accedit i s'usen amb normalitat".

Castella-la Manxa

Els mòbils estan prohibits en classe des del 2014, per la qual cosa va ser la primera regió a fer-ho. Només es permet si els docents ho consideren oportú per a fins educatius, com per exemple, una assignatura sobre tecnologies.

Castella i Lleó

Les programacions didàctiques i d'aula regulen l'ús pedagògic d'aquests dispositius. A més, gràcies a un decret propi de Castella i Lleó els centres poden evitar el mal ús amb els plans de convivència i els reglaments de règim interior.

Extremadura

Els centres estableixen l'ús dels mòbils atenent les seues condicions i característiques. La Junta té una Guia per al bon ús educatiu de les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació).

Galícia

Es regula a través d'un decret autonòmic del 2015, que desenvolupa la llei de convivència de la comunitat educativa. Un dels seus articles prohibeix l'ús de mòbils i altres dispositius com a mecanisme de comunicació durant els períodes lectius. Afig que "excepcionalment, els centres podran establir normes per a la correcta utilització com a eina pedagògica". A partir d'aquesta disposició, a Galícia cada centre regula l'ús didàctic dels dispositius.

La Rioja

Es regula en el reglament d'organització i funcionament del centre. En general el mòbil està prohibit, però a vegades es permet com a eina didàctica, per exemple l'ús de l'aplicació Kahoot (per a fer tests).

Madrid

Està prohibit el mòbil en les classes i el pati des del curs 2020-2021 i només s'autoritza els alumnes que ho necessiten per raons de salut o pels motius que considere el centre, inclosa la seua finalitat didàctica.

Múrcia

Concerneix l'autonomia pedagògica de cada centre i hi ha en vigor un decret de convivència que tipifica com falta greu l'enregistrament o difusió, sense autorització, a través de mòbils o de qualsevol altre mitjà d'imatges o comentaris que guarden relació amb la vida escolar, i com falta molt greu si el contingut és sexual. Les falten molt greus poden implicar l'expulsió.

Navarra

És una qüestió que competeix els centres, que en general no permeten l'ús excepte excepcions, en les quals algun docent pot autoritzar-los per a desenvolupar una activitat concreta.

País Basc

Es deixa autonomia als centres per a regular l'ús dels mòbils a les aules i en les zones d'esbarjo. No existeix una prohibició per part del Departament d'Educació. Si un professor considera en un moment determinat que el pot ajudar en la seua labor pedagògica, es permet l'ús.

Fa un any EH Bildu va demanar en el Parlament Basc que es regulara l'ús de mòbils i dispositius electrònics a les aules, però PNB i PSE s'hi van oposar i van apostar per una "ciberconvivència" responsable.

També et pot interessar

stats