El Ministeri de Sanitat valida 2.008 medicaments homeopàtics per a poder comercialitzar-los

El BOE publica la llista dels fàrmacs per als quals es pot iniciar la sol·licitud d'autorització i el calendari per a la presentació.

Europa Press
Europa Press

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), que depén del Ministeri de Sanitat, ha publicat la llista de medicaments homeopàtics que compleixen els requisits establits per a sol·licitar l'autorització de comercialització. En total són 2.008 productes homeopàtics que ha validat l'AEMPS i que opten a seguir en el mercat.

Fa sis mesos es va publicar l'orde que regula el procediment d'autorització, registre i condicions de dispensació dels medicaments d'ús humà fabricats industrialment. Ara, el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat l'annex amb els fàrmacs que poden iniciar la sol·licitud d'autorització, el calendari per a aquesta presentació i, finalment, l'orde de retirada del mercat d'aquells medicaments homeopàtics que no figuren en l'annex.

No obstant això, les companyies titulars dels productes que han de ser retirats de la venda podran interposar un recurs potestatiu de reposició, davant l’AEMPS, en el termini d'un mes.

Entre els requisits inicials per a ser avaluats per l'AEMPS es demanava que comunicaren si el medicament homeopàtic se sol·licitaria o no “sense indicacions terapèutiques”, així com les condicions de prescripció i dispensació proposades, i la composició qualitativa i quantitativa.

També havien d'informar de la seua forma farmacèutica i de la via d'administració, i indicar si el medicament homeopàtic està autoritzat en algun país de la Unió Europea, amb especificació de quin i de la data en què va quedar autoritzat i registrat.

També et pot interessar

stats