El Ministeri d'Educació crea una comissió de seguiment de la Covid-19 a les aules

Avaluarà constantment l'evolució i l'impacte de la pandèmia en l'educació no universitària i d'FP.

El Ministeri d'Educació crea una comissió de seguiment de la Covid-19 a les aules
El Ministeri d'Educació crea una comissió de seguiment de la Covid-19 a les aules

El Ministeri d'Educació ha creat una comissió de treball per a analitzar i avaluar, amb l'ajuda de les autoritats sanitàries, l'evolució i l'impacte de la pandèmia en l'àmbit de l'educació no universitària i de l'FP, i si escau adoptar les mesures necessàries de cara a l'inici i desenvolupament del pròxim curs.

La informació obtinguda del seguiment servirà per a efectuar les recomanacions i prendre les decisions necessàries en les situacions que es produïsquen per a intentar solucionar-les coordinant-se amb les administracions educatives.

Aquesta Comissió de Treball, que funcionarà mentre duren els efectes derivats de la pandèmia, intercanviarà la informació entre el Ministeri i les administracions educatives i proposarà i aconsellarà possibles modificacions de la normativa sanitària o la gestió de recursos. A més, identificarà les desigualtats en l'accés a l'educació incrementades per la interrupció o disminució d'activitats lectives, a fi de promoure accions destinades a compensar-les.

També et pot interessar