Els millors universitaris valencians seran premiats amb 3.000 euros

El Consell ha publicat les bases dels Premis a l'Excel·lència Acadèmica als millors expedients acadèmics de fi de grau

Campus de Vera de la UPV
Campus de Vera de la UPV

La Conselleria d'Universitats ha publicat aquest dimecres en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana les bases reguladores que regiran la concessió dels premis als millors expedients acadèmics d'estudiants que acaben els seus estudis de grau a les universitats públiques valencianes i als centres adscrits a l'ISEACV, que tindran una dotació màxima de 3.000 euros.

Els nous Premis a l'Excel·lència Acadèmica substitueixen les anteriors beques de promoció a l'excel·lència acadèmica. "Reforcen el compromís del Consell per a reconéixer i recompensar el mèrit i la capacitat de l'estundiantat i amplien el nombre de beneficiaris i beneficiares", ha destacat la Generalitat en un comunicat.

Segons estableixen les bases, els premis consistiran en una dotació econòmica per a les persones que acrediten els millors expedients acadèmics entre les titulacions oficials de grau impartides per cadascuna de les universitats públiques, i en cadascuna de les titulacions impartides en cada centre, en les cinc modalitats d'ensenyaments artístics superiors: Art Dramàtic, Arts Plàstiques (ceràmica), Dansa, Disseny i Música, i assignen un premi a l'excel·lència per cada titulació.

Així mateix, es podran assignar un o diversos premis addicionals, d'acord amb el nombre total d'estudiants diplomats en cadascuna d'aquestes titulacions.

A més de la dotació econòmica, amb 3.000 euros com a màxim per beneficiari, la Conselleria d'Universitats expedirà un certificat, acreditatiu de l'excel·lència acadèmica a qui es beneficie del premi. En quedarà registre i constància, i es podrà aportar com a mèrit en concursos universitaris i administratius a l'hora de formalitzar un contracte o continuar la carrera universitària i investigadora.

La percepció d'aquest premi és compatible amb qualsevol altra subvenció, ajuda, ingrés o recurs per a la mateixa finalitat procedent de qualsevol altra administració, ens públic o privat nacional o internacional.

També et pot interessar