Màxima presencialitat i mascareta obligatòria: així és la proposta de mesures per al curs que ve

El document està obert a modificacions i es debatrà amb les comunitats autònomes en el proxim Consell Interterritorial de Salut 

Un xiquet amb mascareta en una aula durant el curs 2021
Un xiquet amb mascareta en una aula durant el curs 2021 / Jesús Hellín / Europa Press

El govern espanyol ha elaborat un esborrany elaborat conjuntament entre els ministeris de Sanitat i Educació, amb una bateria de mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut enfront de la Covid-19, de cara al nou curs escolar que començarà a setembre. La proposta segueix el model utilitzat durant el curs 2020-2021 i planteja un escenari amb quatre possibles nivells: l’1 i 2 per a les autonomies en baixa incidència (nova normalitat) i nivells 3 i 4 (d’alerta alta).  La indicació de canvi d'esceneri l'estabiliran les autoritats sanitàries de cada comunitat autònoma i els canvis es mantindran durant dues setmanes.

Les mesures s’estructuren en quatre blocs.

Bloc 1: Limitació de contactes

 • Presencialitat. Les comunitats en fase 1 i 2 podrien permetre la interacció entre grups del mateix curs almenys en l'escenari de nova normalitat, nivell d'alerta 1 i 2. En el nivell d'alerta 3 i 4, en el cas excepcional que no es pogueren complir les mesures, es podria passar a semipresencialitat només a partir de 3r de l'ESO.
 • Es manté la distància interpersonal d’1,5 metres. Es pot reduir als 1,2 metres per als alumnes de la ESO, FP, batxillerat i Escoles Oficials d’Idiomes (en el cas de baixa incidència).
 • Ràtio máxima de 20 alumnes en Infantil i de 25 en Primària i FP per a garantir grups de convivència estables.
 • Prioritzar activitats a l’aire lliure.
 • Es manté l’entrada i eixida escalonada i per torns.

Bloc 2: Mesures de prevenció

 • Mascareta obligatòria a partir dels 6 anys tant als centres com al transport escolar, excepte en els casos ja contemplats per la llei.
 • Higiene de mans. 
 • Els alumnes rebrien educació sanitària per a afavorir el compliment de les mesures.

Bloc 3: Neteja, desinfecció i ventilació del centre

 • Cada centre disposaria d’un protocol de neteja adaptat a les seues característiques.
 • Es recomana la ventilació creuada permanent amb obertura de portes i finestres oposades per a garantir la circulació d’aire nou o, en cas contrari, purificadors d’aire amb filtre HEPA.
 • Gestionar els residus i rebutjar-los completament.

Bloc 4: Gestió de casos

Es mantindria el protocol vigent fins al moment: 

 • Prendre la temperatura a l’entrada i eixida. 
 • Notificar els casos a Sanitat i als tutors legals. 
 • Prohibir l’entrada al centre de qualsevol persona amb símptomes.

I si augmentara la incidència?

L’esborrany planteja diversos escenaris per fases:

 • Augmentar la distància social habilitant altres espais del centre o espais públics del municipi. 
 • Fer classe a l’aire lliure.
 • En el nivell de risc 3 i 4, i només en cas excepcional, es podria passar a semipresencialitat, però només a partir de 3r de l'ESO. Per als cursos inferiors, la presencialitat seria constant independentment de l'augment de transmissió, ja que els menors de 14 anys tenen menys independència. 
 • L’esborrany recomana dividir la presencialitat per franges horaries, però en tot cas la decisió final seria de cada comunitat.
 • La suspensió total de la presencialitat només es podria decidir després que s'haja reunit el Consell Interterritorial.

Les propostes de l’esborrany, que ha sigut enviat a les comunitats autònomes per a estudiar-lo i que està encara obert a modificacions, es debatran amb les comunitats autònomes en el pròxim Consell Interterritorial de Salut .

També et pot interessar