Mala combustió, fugues i una deficient ventilació: els majors riscos de les calderes

Cal fer revisions periòdiques per a comprovar si es troba en bon estat i detectar avaries que estiguen passant inadvertides.

Cal revisar la caldera i instal·lació amb la freqüència reglamentada
Cal revisar la caldera i instal·lació amb la freqüència reglamentada / Shutterstock

L'endemà de l'explosió a l'edifici del carrer de Toledo de Madrid, que s'ha cobrat ja quatre víctimes, moltes persones es pregunten com ha pogut ocórrer aquest sinistre i de quina manera es podia haver evitat. Una vegada que es podrà accedir a l'edifici, la policia científica farà un estudi per a conéixer l'origen de l'explosió, que podia ser per una fuga de gas. Les primeres hipòtesis apunten que l'explosió ha tingut lloc "de dins cap a fora" degut a un problema de la caldera de l'immoble que en aquell moment estava revisant-se i va explotar. Després, a conseqüència del gas emmagatzemat va haver-hi una segona deflagració, la més important.

El mal estat de la caldera i les instal·lacions de gas poden causar avaries i suposar un perill a casa. Les instal·lacions estan sotmeses al desgast pel pas del temps i si una caldera no es revisa de manera periòdica, el més habitual és que es hi haja avaries. Les incidències més habituals són baixades de pressió, obstrucció en l'eixida de fums i bloquejos o avaries en la bomba de recirculació de la calefacció. Però en els casos més greus, un mal manteniment pot originar fugues o, fins i tot, accidents importants.

Segons indiquen les diferents empreses del sector, els riscos en les calderes poden ser per una mala combustió, per fugues o per una mala ventilació, principalment.

Mala combustió

La mala combustió ocorre quan la caldera no està cremant completament o de manera adequada el gas. Això pot produir un excés de monòxid de carboni que en grans concentracions és tòxic per a les persones i pot ser mortal. Per a detectar la mala combustió, hi ha alguns indicis que indiquen que has de telefonar al tècnic. Per exemple, la flama de la caldera de gas ha de ser de color blau i estable, si és groga o ataronjada, cal desconfiar. Un altre indici es relaciona amb si els indicadors lluminosos de l'aparell s'apaguen sovint o si en la caldera apareixen taques grogues o marrons al voltant de la flama. També és motiu de preocupació si es veu una major condensació per la part interior de les finestres.

Molts dels accidents que tenen lloc en instal·lacions de gas estan relacionades amb una mala combustió, per la qual cosa és important estar al dia quant a les inspeccions i revisions obligatòries de gas, ja que són la garantia que els aparells funcionen correctament. La revisió de la caldera de gas ha de fer-se cada dos anys i sempre l'ha de fer un tècnic professional. Quant a les inspeccions d'instal·lacions de gas i revisió d'aparells ha de realitzar-se un control periòdic cada 5 anys.

Fugues

En cas de detectar olor de gas o algun desperfecte o anomalia en els conductes de gas connectats a la caldera, cuina o radiadors, els tècnics recomanen tancar la clau de pas del gas; obrir portes i finestres; evitar encendre aparells elèctrics (ni tan sols el telèfon mòbil), accionar interruptors i encendre cigarrets o ciris, i telefonar al servei tècnic.

Mala ventilació

Les calderes de gas necessiten una correcta eixida de fum i per això és important que estiguen col·locades en espais amb una bona ventilació i revisar que l'eixida de fum i les obertures de ventilació no queden tapades. És la millor garantia per a evitar un esglai si hi ha una fuita o una mala combustió. Per a evitar tots aquests possibles perills, la recomanació és mantindre en bones condicions la instal·lació i fer les revisions periòdiques de la caldera amb el servei tècnic de la instal·lació o la companyia que subministra el gas.

Reposició d'aparells antics

Per a garantir unes instal·lacions eficients i segures, a més de fer un adequat manteniment de la caldera de gas i tindre al dia les inspeccions i revisions obligatòries dels aparells, és important també la reposició d'aparells antics. Tant les calderes de condensació com els calfadors d'aigua a gas estancs són sistemes de calefacció més segurs que els de tipus atmosfèric, perquè en els primers la combustió es realitza en una cambra de combustió tancada, sense contacte amb el lloc en què s'instal·la i, per tant, amb un risc de fuga molt de menor que en els aparells de tipus atmosfèric.

Algunes mesures per a previndre accidents

El Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital ha publicat una sèrie de mesures per a manipular gas natural per a ús domèstic.

• L'habitació ha de tindre la ventilació suficient. Això s'assegura amb una reixeta que done a l'exterior prop del sòl i una altra prop del sostre, sempre netes i mai obstruïdes o tapades, per molt de fred que faça.

• Els calfadors i calderes han de tindre una adequada eixida de fum i el tub d'eixida ha de proporcionar el tiratge suficient.

• Vigilar el color de la flama, que ha de ser blava i recta. Una flama groguenca o que oscil·le és indici d'una mala combustió.

• Verificar que es tanquen les claus de pas de l'aparell quan acaba d'usar-se. Si no s'està a la residència diversos dies, cal tancar la clau de pas general.

• Revisar la caldera i instal·lació amb la freqüència reglamentada.

• No s'ha d'utilitzar alhora la campana extractora de fum de la cuina i la caldera de calefacció. Si la caldera es troba en la mateixa cuina, la campana extractora pot fer que els

fum de la caldera vagen a la cuina en lloc d'eixir fora. Cal apagar la calefacció mentre s'usa la campana extractora.

• No s'ha d'usar la instal·lació de gas per a usos diferents d'aquells per als quals es va concebre. Per exemple, no pengeu objectes dels tubs ni els utilitzeu com a presa de terra elèctrica.

• Si es nota olor de gas, no encenga la llum ni toque a timbres. Òbriga les finestres i ventile l'habiació. Cal comprovar si el gas s'escapa d'un aparell mal tancat i, en aquest cas, cal tancar-lo bé. Si aquesta no és la font de l'olor, o no es troba, un tècnic autoritzat ha de revisar la instal·lació al més prompte possible.

També et pot interessar