Labora crearà mapes interactius amb tota l'oferta de cursos de formació professional

L'objectiu és conéixer amb exactitud la distribució i la temporalitat per a millorar la implantació de certificats de professionalitat.

Els certificats de professionalitat són l'instrument d'acreditació oficial de les qualificacions professionals
Els certificats de professionalitat són l'instrument d'acreditació oficial de les qualificacions professionals / Labora

Labora, el Servei Valencià d'Ocupació i Formació, crearà mapes de l'oferta de cursos de formació per a conéixer amb exactitud la distribució i la temporalitat i, d'aquesta manera, millorar la implantació de certificats de professionalitat, evitar superposicions i reduir costos.

Els certificats de professionalitat acrediten les competències professionals que capaciten per al desenvolupament d'una activitat laboral. Tenen caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional i són expedits pel SEPE i les comunitats autònomes.

La finalitat última és millorar la qualitat de les decisions orientades a optimitzar l'estructura, la dotació i el personal necessaris per a l'execució de la formació per a l'ocupació.

Facilitar l'accés al mercat de treball

Els certificats de professionalitat són l'instrument d'acreditació oficial de les qualificacions professionals. Aquests títols són especialment valuosos per a les persones que manquen d'una altra mena de titulació, ja que faciliten el seu accés al mercat de treball.

Igual que en el cas de la Formació Professional, aquests certificats acrediten l'obtenció de qualificacions professionals tant en l'àmbit laboral com educatiu i estan classificats en 26 famílies professionals i tres nivells de qualificació.

Les ofertes que requereixen un títol d'FP superen les universitàries

El 2019, segons dades d'Infoempleo-Adecco, per primera vegada en nou anys, les ofertes que requereixen un títol de Formació Professional (42%) superen les que demanen una titulació universitària (38,5%). Les empreses valoren cada dia més la informació pràctica i ajustada a les necessitats.

També et pot interessar