L'UJI aprova un protocol per al canvi de nom de persones transgènere

Els tràmits seran gratuïts i en cap cas implicaran l'obligació d'aportar qualsevol tipus de documentació mèdica o psicològica.

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals / Universitat Jaume I

La Universitat Jaume I de Castelló (UJI) ha aprovat el protocol per al canvi de nom en la documentació universitària de persones transsexuals, transgènere i intersexuals sense necessitat de presentar documentació mèdica o psicològica.

El consell de govern ha aprovat un protocol per a regular els requisits necessaris per a normalitzar la casuística de les persones transsexuals, transgènere i intersexuals que pertanguen a la comunitat universitària de l'UJI, atenent al "dret a la igualtat i a la no discriminació, la salvaguarda de la dignitat i el dret a la integritat moral".

La persona interessada haurà de presentar una sol·licitud adreçada a la unitat d'igualtat, que una vegada revisada, remetrà la proposta de resolució al rectorat. El rector o rectora dictarà la corresponent resolució, que traslladarà a la unitat d'igualtat perquè la notifique a la persona interessada i inicie, en cas de ser favorable, els tràmits interns per a fer efectiu el canvi. 

El canvi de nom es realitzarà en el carnet UJI, àlies del correu electrònic, cens electoral, llistes d'alumnat, aula virtual, actes i qualsevol altra documentació que es genere per la gestió ordinària de l'UJI. 

Els tràmits per al canvi de nom seran gratuïts i en cap cas implicaran l'obligació d'aportar o acreditar qualsevol tipus de documentació mèdica o psicològica.

En la documentació oficial expedida per la universitat, com ara certificats o títols, constaran les dades que figuren en el DNI o document equivalent, d'acord amb la legislació vigent.

En cas que una persona pertanyent a la comunitat universitària haja canviat el seu nom legal, també podrà sol·licitar el canvi en la documentació oficial de la universitat presentant la sol·licitud mitjançant el corresponent formulari.

També et pot interessar

stats