L'OCU recomana als consumidors de comerç electrònic que s'asseguren que el preu final inclou l'IVA

La normativa europea que ha entrat en vigor l'1 de juliol obliga a pagar l'IVA als productes de fora de la Unió Europea de menys de 22 euros, que fins ara n'estaven exempts

Nou IVA per al comerç electrònic

Comprar una ganga en botigues com AliExpress ja no serà tan fàcil. Des del passat 1 de juliol, els productes de menys de 22 euros de fora de la Unió Europea paguen IVA, quan fins ara n'estaven exempts. Les compres podrien resultar uns 5 euros més cares, segons els càlculs de l'OCU.

L'OCU recomana als consumidors que opten pel comerç electrònic que s'asseguren que el preu final de les seues compres inclou l'IVA. Si no és així, hauran de pagar-ho quan arribe a la duana, més la comissió de l'empresa de transport. Et pots estalviar la comissió si ho fas tu mateix, encara que l'OCU destaca que el tràmit en el web d'Hisenda en l'actualitat no és senzill.

Felipe Sánchez, professor de Finances a l'EDEM, ha explicat a À Punt que la nova normativa europea busca que "els comerços tributen als països on venen els productes i acabar amb aquesta competència". Per exemple, ha dit que a Espanya es perden 4.900 milions d'euros a l'any i a la Unió Europea, 140.000 milions d'euros en recaptació.

Abans, quan compraves algun objecte de menys de 22 euros, aquest bé no estava subjecte a tràmits duaners i no calia assumir cap cost d'IVA. Si se superava aquesta quantia, el consumidor sí que estava obligat a pagar en la duana aquest import, al qual calia sumar la comissió per a realitzar els tràmits duaners corresponents que aplicava l'agència de transports encarregada de l'enviament. D'altra banda, les mercaderies de menys de 150 euros no pagaven aranzels.

Aquest sistema era una font d'evasió fiscal, ja que moltes botigues estrangeres declaraven un valor de la mercaderia inferior a 22 euros, impossible de verificar en la pràctica pel gran volum de comerç electrònic extracomunitari. Però des de l'1 de juliol tot enviament que ve d'un territori fora de la Unió Europea ha de pagar IVA, siga com siga el seu import.

Què suposa aquest canvi per al comprador?

Si el venedor s'acull a l'IOSS: Si el venedor s'acull al nou règim especial de Finestreta Única d'Importació, conegut com a IOSS (Import One Stop Shop), el consumidor pagarà el producte amb l'IVA inclòs i serà la botiga o la plataforma la que s'encarregarà d'ingressar el pagament en Hisenda.

En aquest cas, el comprador rebrà la comanda a la seua casa de la mateixa manera que si l'haguera comprat dins de la Unió Europea, sense més tràmits. Aquesta és l'opció que ofereix més seguretat al consumidor, que es garanteix que l'import que paga en el moment de la compra és l'import final i evita sorpreses o costos inesperats. Però les botigues situades fora de la Unió Europea no estan obligades a acollir-se a aquest sistema, i moltes no ho fan.

El venedor no se suma a l'IOSS: Si es compra en una botiga no registrada en l'Import One Stop Shop, l'IVA es continuarà recaptant en la duana. El consumidor pagarà el producte sense IVA en el moment de la compra. Posteriorment, quan arribe a la duana, haurà de pagar l'IVA a Correus o a l'empresa de missatgeria, que seran els encarregats d'ingressar-lo en Hisenda.

A més, haurà de pagar una comissió per la gestió del tràmit, amb la qual cosa no rebrà la seua comanda fins que no s'abonen aquests imports. Correus i les empreses de missatgeria estan desenvolupant sistemes per a fer els pagaments en línia.

El consumidor també té l'opció de realitzar ells mateixos les gestions, estalviant-se la comissió. Per a això caldrà indicar a l'agència de transport que es va realitzar el tràmit personalment, efectuar el pagament de l'IVA en la web de l'agència tributària. Posteriorment, caldrà aportar el justificant de pagament emés per l'agència tributària a l'empresa encarregada de l'enviament, seguint el procediment que l'empresa establisca.

Compres de més de 150 euros

En les compres per un valor superior a 150 euros, la situació no canvia. Aquests béns estan subjectes a aranzel: Correus o l'empresa de missatgeria s'encarregarà de tramitar el document únic administratiu (DUA) d'importació i l'IVA, i repercutirà al consumidor al costat de la seua comissió per la gestió d'aquests tràmits.

També et pot interessar