L'OCDE aconsella Espanya repensar la jornada intensiva i limitar la repetició de curs contra l'abandó escolar

L'abandó escolar primerenc a la Comunitat Valenciana, de vora el 15%, és dels més alts de l'Estat, que té una de les taxes més elevades de la UE

Alumnat a un centre educatiu de secundària, en una imatge d'arxiu
Alumnat en un centre educatiu de secundària, en una imatge d'arxiu / Mircea Moira (Shutterstock)

Els diversos factors que intervenen en l'abandó prematur dels estudis conflueixen en un moment crític, el final de l'educació secundària obligatòria. I segons les dades, ho fan més a Espanya que en altres països europeus. La taxa d'abandó escolar primerenc a l'Estat és del 13,9%; major en ells (16,5%) que en elles (11,2%). I malgrat haver caigut quasi a la meitat en una dècada, continua sent de les més elevades a la Unió Europea i entre els països occidentals, lluny de l'objectiu de Brussel·les, que situa la frontera en el 9%. Només quatre autonomies (País Basc, Cantàbria i Comunitat Foral de Navarra) han assolit l'objectiu. En l'extrem contrari sis més, entre elles la Comunitat Valenciana, ofereixen taxes d'abandó escolar primerenc (AET) per damunt del 15%.

L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) ha fet diagnòstic i ha emés dictamen. Aconsella Espanya repensar la jornada escolar intensiva, limitar la repetició de curs, modificar el sistema d'assignació de centre per a evitar la segregació i canviar el procés de selecció i contractació del professorat, entre altres mesures. Respon l'OCDE a la petició d'assessorament del Ministeri d'Educació i FP sobre les polítiques actives per a reduir l'AET.

L'anàlisi evidencia que el sistema educatiu no està corregint les diferències de base amb què l'alumnat arriba a l'escola. Connecta l'abandó escolar amb el baix rendiment acadèmic i apunta que aquest, encara hui, continua creixent a mesura que baixa la situació econòmica de l'entorn familiar, la formació dels progenitors i la falta de coneixement de l'idioma, en el cas de l'alumnat d'origen migrant.

La jornada partida, beneficiosa per a l'alumnat vulnerable

A partir d'aquest conjunt de factors posa en qüestió la jornada intensiva, majoritària en els centres de secundària. "Passar més temps al centre educatiu permet elevar les taxes de graduació i millorar l'aprenentatge i altres indicadors socials i conductuals", sobretot en el cas de l'alumnat més desafavorit, assenyala l'informe, que insta Espanya a valorar la jornada completa o una més flexible, augmentant les prestacions per al menjador i les extraescolars, com han fet Dinamarca i Portugal.

Aquesta observació xoca amb la dinàmica que s'ha instal·lat a l'escola valenciana, majoritàriament intensiva en secundària i en procés de reversió progressiu de l'horari partit també en l'etapa d'infantil i primària.

Repetir curs, una mesura "excepcional"

El treball, que firmen els consultors en educació de l'OCDE Elena Arnal i Alfonso Echazarra, entre altres veus expertes, es mostra categòric contra la repetició de curs. Entén que "redueix la motivació i les expectatives, menyscaba el rendiment escolar" i acaba afavorint l'abandó i perpetuant les desigualtats. En línia amb la LOMLOE, la reforma educativa coneguda com a llei Celaá, aposta per convertir la penalització en "excepcional" oferint alternatives, en paral·lel a un canvi de model d'avaluació que recomana que estiga cada vegada més basat en les competències.

Canviar el procés d'admissió per a corregir la segregació

L'OCDE també proposa canvis estructurals en el procés d'admissió escolar i la incorporació dels quadres docents. Considera que el model actual afavoreix la segregació, concentrant l'alumnat més desafavorit i vulnerable en els mateixos centres, majoritàriament públics. Per això insta a activar "una política d'elecció controlada" que garantisca una distribució més heterogènia de l'alumnat en públics i concertats, per exemple reservant una part de les places dels centres amb alta demanda per a l'alumnat vulnerable. Igualment, recomana activar un índex de vulnerabilitat escolar i un sistema d'alerta d'abandonament homologats a tot Espanya, per a detectar situacions de risc i orientar l'assignació d'ajudes i recursos.

Valorar "les habilitats emocionals i l'actitud" del professorat en el procés selectiu

L'informe també aprofundeix en el sistema d'elecció del professorat. "Haurien de revisar-se els processos de contractació i selecció de docents amb la finalitat de garantir que disposen de les competències i habilitats necessàries per a gestionar els alumnes diversos i respondre a les seues necessitats d'aprenentatge" apunta l'OCDE, que aposta per donar més pes en les proves d'accés a "la motivació, les habilitats socioemocionals i l'actitud" dels futurs docents, i augmentar la formació dels actuals per a "gestionar la diversitat a l'aula". També insta a revisar el nomenament dels quadres directius dels centres, atorgant una major recompensa salarial i/o d'oportunitats laborals que facen més atractiva l'assumpció d'aquestes responsabilitats.

També et pot interessar

stats