L’enviament de paqueteria creix vora un 16% a Espanya

Per contra, l’enviament de cartes va patir un descens de l’11%.

Imatge d'una oficina postal
Imatge d'una oficina postal / Correus

L’enviament de paqueteria va créixer a Espanya l’any passat quasi un 16%, mentre que el sector postal tradicional va minvar un 11%, encara que va continuar sent el gruix del negoci. Així ho reflecteix l’últim informe anual sobre l’evolució del sector postal, fet per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

L’estudi mostra una notable caiguda del volum d’activitat (–7,9%), fins als 3.258 milions d’euros, a causa del descens de l’activitat en el sector postal tradicional, que va cedir un 11,4% (2.727 milions d’enviaments), encara que continua representant el 83,7% dels enviaments. No obstant això, els ingressos del conjunt del sector han augmentat un 19,4%, fins als 4.872 milions d’euros, la qual cosa es deu al fort augment dels enviaments de paquets amb valor afegit.

L’organisme regulador explica que l’evolució del sector és un reflex del canvi d’hàbits que s’està produint en la societat espanyola com a conseqüència del desenvolupament del comerç electrònic i la generalització de les comunicacions a través d’Internet. De fet, la recepció de paquets està relacionada amb el comerç electrònic, ja que un 90% de les compres fetes per Internet van tindre com a conseqüència la recepció de paquets per part dels compradors.

Referent a això, la CNMC apunta en el seu informe que aquests canvis han modificat els hàbits dels ciutadans, ja que menys de la meitat va fer alguna visita a una oficina postal el 2018 i, quan va acudir, el motiu principal va ser la recepció d’enviaments postals.

També et pot interessar