L'educació, l'ocupació i l'habitatge centren les preocupacions dels joves valencians

Un estudi destaca que la joventut se sent defraudada per les promeses incomplides i mostra pessimisme en les expectatives de futur.

Imatge de portada: La incorporació de la joventut al món laboral és, en l'actualitat, una de les seues principals prioritats

L'educació, l'ocupació i l'habitatge són tres aspectes centrals en els discursos i les preocupacions dels joves valencians. Així es desprén de l'Estudi sociològic sobre la joventut de la Comunitat Valenciana realitzat per la Universitat de València i el Consell València de la Joventut a través de dotze grups de discussió amb persones de 15 a 18 anys, de 19 a 24 anys i de 25 a 30 anys. La joventut se sent defraudada per les promeses incomplides i mostra pessimisme en les expectatives de futur, un futur desdibuixat i oníric.

La precarietat s'ha convertit en un tret central i distintiu de la joventut fins al punt que és l'aspecte més rellevant en formular l'experiència subjectiva del que significa la condició de jove en l'actualitat. 

La incorporació de la joventut al món laboral és, en l'actualitat, una de les seues principals prioritats. El treball es converteix en la porta d'entrada a l'edat adulta, per la qual cosa adquireix gran rellevància en els discursos analitzats. Treballs de baixa qualificació, condicions laborals precàries o baixos salaris augmenten les dificultats per a emancipar-se. Segons les persones entrevistades, s'hauria de dur a terme una reforma laboral que facilite la incorporació de la joventut al mercat laboral i en millore les condicions.

Un aspecte concret amb què es mostren insatisfets es refereix a les dificultats per compaginar estudis i treball. Per tot això, creuen que les generacions prèvies van tindre més fàcil el procés de transició a la vida adulta. La percepció que amb cada salt generacional es produeix un empitjorament de les condicions laborals és comuna en els diferents grups estudiats.

Joventut i relacions

En abordar els principals problemes als quals s'enfronta la joventut valenciana en les relacions socials i de convivència s'ha fet al·lusió al masclisme i a la violència de gènere, a la discriminació per causes diverses i al respecte a la diversitat sexual, així com les incomprensions a què sovint es veuen exposades les relacions amb persones majors.

La joventut valenciana sent una profunda desconfiança respecte a les institucions polítiques i, especialment, els partits polítics. Consideren que són poc sensibles a les seues demandes i que el seu funcionament és poc democràtic.

D'altra banda, la passió per la pantalla des de la infància engendra el desig de ser vistos, admirats i estimats pels de la seua mateixa edat. D'aquesta manera es rendeix culte a la imatge que es converteix en un aspecte central per a la joventut.

Només un de cada quatre joves pot emancipar-se abans dels 30

Segons l’estudi, només un de cada quatre joves pot emancipar-se abans dels 30 anys. El fet de no poder abandonar la llar ni tindre un treball digne repercuteix, segons la presidenta del Consell Valencià de la Joventut, Pilar Blasco, en com participa la gent en la societat i en la vida política. “Moltes vegades és necessari tindre més d’un treball per a poder arribar a final de mes, i això fa que ens lleve temps per a poder participar-hi”, ha assegurat.

Un altre dels punts tractats en els grups de discussió que han participat en aquest estudi és l’educació, ja que, segons els joves, l’educació universitària ja no és una “garantia per a un futur professional d’èxit”.

Recomanacions per a millorar la situació de la joventut valenciana

L'estudi realitza una sèrie de recomanacions que podrien ser d'utilitat de cara a l'elaboració de polítiques per a millorar la situació de la joventut valenciana.

• Desenvolupar alternatives d'oci que acaben amb l'hegemonia que del model d'oci vinculat a les eixides nocturnes i al consum d'alcohol i drogues.

• Fomentar les relacions intergeneracionals entre persones majors i joves per mitjà d'accions de sensibilització, tallers i altres activitats que afavorisquen el coneixement mutu.

• Facilitar la incorporació al mercat laboral i millorar les condicions laborals de les persones joves i dinamitzar l'oferta de pràctiques remunerades.

• Connectar l'oferta formativa d'educació superior i professional a les necessitats actuals i futures del mercat laboral i promoure l'emprenedoria.

• Facilitar les condicions per a la creació de noves associacions a través de les quals puguen participar les persones joves.

• Aconseguir una major implicació del professorat dels centres educatius en la identificació de l'assetjament, així com en la comunicació amb les famílies de les persones afectades.

• Lluitar contra les situacions de discriminació i assetjament a les persones l'orientació sexual de les quals no coincideix amb la norma heterosexual tradicional.

• Informar i formar a les persones joves perquè sàpien identificar els primers indicis de violència de gènere en les relacions de parella.

També et pot interessar

stats