L'hospital a domicili de la Comunitat Valenciana va atendre més de 49.000 pacients el 2021

Més de 500 professionals de medicina, psicologia, fisioteràpia i administració treballen en aquest centre sanitari sense murs

Atenció sanitària a domicili
Atenció sanitària a domicili / Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

El conjunt de recursos de l'hospital a domicili de la Comunitat Valenciana va atendre més de 49.000 pacients el 2021. Hui dia hi ha 27 unitats en 24 departaments que brinden aquest tipus d'assistència, amb una cobertura del 98,3% de la població. Presten no sols atenció sanitària mèdica especialitzada sinó també en salut mental, pediatria i fins i tot residències (quan el domicili habitual del pacient és un centre de majors). El model estalvia desplaçaments a les persones malaltes i afavoreix la personalització i humanització de les cures: “Tot són avantatges perquè no cal eixir de casa”, comenta Justa Ruiz, familiar d'un usuari de l'hospital a domicili.

Es tracta d'un dels majors centres sanitaris sense murs del territori espanyol, que pot assumir al voltant de 1.900 pacients al dia, segons informa la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública en un comunicat. “És el doble de llits que té l'hospital més gran de la Comunitat Valenciana, que és La Fe de València”, segons explica Juan Gallud Romero, cap del servei de Transformació del Model Assistencial en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Creat fa 32 anys, l'hospital a domicili està atès per 550 professionals, tant personal de medicina com d'infermeria (infermeria assistencial i gestió de casos), psicologia, fisioteràpia i administració, entre altres. Així mateix, per la complexitat tant clínica com social d'alguns pacients, el model inclou també professionals de treball social. Aquests equips disposen d'una flota de 143 vehicles ecològics per a desplaçar-se a les cases dels pacients, tant crònics complexos com persones amb necessitats d'atenció pal·liativa.

L'atenció als casos complexos se centra a respondre no sols les necessitats de malalts greus (amb múltiples malalties i medicacions; sense autonomia per a funcionar en el dia a dia; a vegades, amb problemes socials i alguns en la fase final de la vida), sinó a atendre també les persones cuidadores, proporcionant-los educació en salut. Es tracta, doncs, d'una atenció integral, interdisciplinària i integrada, com explica Marta Segarra, adjunta d'infermeria de l'àrea de Telemedicina i Atenció Domiciliària de La Fe.

“Cada pacient té assignat un equip professional, que programa una o dues visites al dia en les quals es fan analítiques, cures, tractaments antibiòtics intravenosos o subcutanis, transfusions, quimioteràpies domiciliàries... Quan el pacient aconsegueix l'estabilitat clínica, bé rep l'alta mèdica bé, si es tracta d'una persona amb malaltia crònica complexa o bé passa a rebre cridades periòdiques programades, si té necessitats pal·liatives”, detalla Segarra. Aquest seguiment continu permet als equips multidisciplinaris actuar en cas que sobrevinguen problemes o sorgisquen dubtes.

També et pot interessar