Irlanda multa Instagram amb 405 milions per la mala gestió de dades personals d'adolescents

La companyia va permetre a usuaris d'entre tretze i dèsset anys obrir-se comptes comercials en la xarxa social

11.02.2020 | Xarxes | NM Instagram suggereix a qui deixar de seguir
Imatge d'arxiu de l'aplicació d'Instagram

La Comissió de Protecció de Dades (DPC) d'Irlanda ha multat Instagram amb 405 milions d'euros per violar el Reglament general de protecció de dades (GDPR) d'adolescents.

La CPD ha informat que aquesta investigació es va iniciar el 21 de setembre de 2020 a partir de la informació que va facilitar a la mateixa comissió un tercer. Segons la informació facilitada, Facebook Irlanda va permetre a usuaris d'entre tretze i dèsset anys obrir-se comptes comercials en la plataforma d'Instagram. En algunes ocasions, l'operació d'aquests comptes requeria la publicació oberta a tots els usuaris del número de telèfon i/o adreça de correu electrònic de l'usuari menor d'edat.

Així mateix, Facebook Irlanda operava amb un sistema de registre d'usuaris per al servei d'Instagram mitjançant el qual els comptes dels menors es configuraven com a "públics" de manera predeterminada. D’aquesta manera, també es feia públic el contingut de les xarxes socials dels adolescents, llevat que el compte es configurara d'una altra manera i es canviara a "privat".

També et pot interessar