Com han d'actuar les empreses respecte a la crisi del coronavirus?

Les autoritats sanitàries han preparat una guia d’actuació davant el Covid-19 en l'àmbit laboral.

El Ministeri de Treball ha preparat una guia d’actuació en l'àmbit laboral en relació amb el coronavirus. Es tracta de mesures preventives de tipus col·lectiu o individual que ha d'aplicar el servei de prevenció de cada empresa, segons l’avaluació de risc d’exposició amb la malaltia.

Les empreses poden adoptar, temporalment, mesures organitzatives o preventives per a evitar situacions de contacte social.

Es recomanen mesures de flexibilitat laboral, com ara el teletreball, en els casos en què siga possible.

Cal netejar sovint les superfícies de treball i facilitar mitjans per a rentar-se freqüentment les mans amb aigua i sabó.

Es recomana disposar d’un nombre suficient de dispensadors amb solucions hidroalcohòliques.

És molt important també la ventilació adequada dels espais i dels llocs de treball.

Només es recomana l’ús de mascareta de protecció individual en aquells sectors on s’haja prescrit.

També et pot interessar

stats