El govern d’Espanya elimina els exàmens de recuperació de l’ESO aquest curs

L'esborrany del reial decret que prepara el Ministeri d’Educació i que rebran les comunitats autònomes les pròximes setmanes només manté els exàmens de recuperació en batxillerat

L’UEx ha acordat ampliar les plantilles de correctors dels exàmens
Estudiants escriuen en un examen, en una imatge d'arxiu / À Punt NTC

L’esborrany del reial decret del Ministeri d’Educació, que regula l'avaluació, promoció i titulació en ESO, batxillerat i formació professional, no preveu els exàmens de recuperació en el curs 2021-2022 per a l'ESO, però sí en batxillerat. 

El govern central ha assegurat que és una mesura que té el suport dels grups de treball, en què han participat les diferents comunitats autònomes, que rebran el document les pròximes setmanes.

El text estableix per als cursos de l’ESO una avaluació "contínua, formativa i integradora", seguint el model de l'educació primària, de manera que les decisions sobre promoció i titulació de cada estudiant les adoptarà de manera col·legiada l'equip docent després d'una convocatòria d'avaluació que tindrà lloc en acabar el curs escolar.

Així, l'alumnat d'ESO promocionarà de curs quan l'equip docent considere que la naturalesa de les matèries que haja suspés no afecten el curs següent. Si el professorat considera que hi ha “expectatives favorables de recuperació” i que aquesta promoció pot beneficiar la seua evolució acadèmica, l’estudiant passaria de curs. 

En canvi, l'avaluació de l'alumnat de batxillerat serà "contínua i diferenciada segons les diferents matèries" i promocionarà de primer a segon de batxillerat quan haja superat les matèries cursades o tinga, com a màxim, dues assignatures suspeses. Per a obtindre el títol de batxiller, serà necessària l'avaluació positiva en totes les matèries dels dos cursos de batxillerat, encara que excepcionalment es podrà superar amb una matèria suspesa.

S'hauran de complir, no obstant això, les condicions següents: que l'equip docent considere que l'alumne o l'alumna ha aconseguit els objectius i competències vinculades al títol; que no s'haja produït un absentisme continuat i no justificat; que l'alumne s'haja presentat a les proves, i que haja realitzat les activitats necessàries per a la seua avaluació, incloses les de la convocatòria extraordinària, i que la mitjana de les qualificacions obtingudes en totes les matèries de l'etapa siga igual o superior a cinc.

També et pot interessar