El govern central discrepa de l'Estatut de Persones Consumidores

L’executiu ha obert una comissió bilateral per a buscar un acord amb la Generalitat.

El govern central discrepa de l\'Estatut de Persones Consumidores
El govern central discrepa de l'Estatut de Persones Consumidores

El Govern d’Espanya ha mostrat discrepàncies sobre un article i dues disposicions de la llei valenciana que va modificar l'Estatut de les Persones Consumidores i Usuàries de la Comunitat Valenciana. Per això, ha obert una comissió bilateral per a buscar un acord amb la Generalitat.

L’executiu central discrepa sobre l'article 6 de la llei, que estableix la nova regulació sobre els drets de consumidors i usuaris sobre la titulització de préstecs hipotecaris o d'altres tipus i obliga les entitats a informar de les cessions. A més, també dissenteix sobre la disposició addicional única, que actualitza les infraccions en matèria de consum per a afegir l'omissió d'informació d'aquestes cessions.

També discrepa de la disposició transitòria segona de la norma, que estableix que les entitats bancàries i financeres hauran de comunicar en el termini de tres mesos des de l'entrada en vigor de la llei a qui tinguen préstecs o crèdits si els han cedit o transmés. En cas de no fer-ho, s’enfronten a una falta greu.

Les Corts van aprovar per unanimitat aquesta modificació legal, l'objectiu de la qual és garantir el dret d'informació de les persones consumidores en matèria de titulització hipotecària i altres crèdits i davant certes pràctiques comercials. 

La norma pretén garantir el dret d'informació de les persones consumidores quan contracten un préstec hipotecari i altres crèdits. Així mateix, també té l’objectiu de reforçar la capacitat sancionadora de l'administració.

El Diari Oficial de la Generalitat publica aquest dimecres l'inici de les negociacions en la comissió bilateral de cooperació administració general de l'Estat-Generalitat. Aquest és el pas previ a la presentació d'un recurs d'inconstitucionalitat si no s'aconsegueix un acord en el termini de sis mesos.

També et pot interessar

stats