La Generalitat destinarà 21 milions d'euros a les ajudes al lloguer

Dalmau avança que les subvencions es publicaran aquest mes i destaca l'augment d'un milió respecte a la convocatòria anterior.

VÍDEO | La Generalitat destinarà 21 milions d\'euros a les ajudes al lloguer

La Generalitat publicarà aquest mateix mes el programa d'ajudes al lloguer d'habitatge i el programa d'ajudes al lloguer per a joves 2020, que enguany comptarà amb una dotació de 21 milions d'euros. És un milió més que en l'anterior convocatòria.

Ho ha avançat el vicepresident i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, que ha explicat que les ajudes al lloguer són “una xarxa de protecció” per a la ciutadania i asseguren, en bona part, “el pagament de les despeses del lloguer durant un any” per a les persones més necessitades de recursos públics.

El programa pagarà el 50% del lloguer d'enguany als joves beneficiaris i als majors de 65 anys. Per als altres col·lectius, les ajudes cobriran el 40% del lloguer de l'any. 

Dalmau ha recordat que des de l'arribada del govern del Botànic, 44.009 persones s'han beneficiat d'aquest programa d'ajudes, amb un import que supera, en conjunt, els 67 milions d'euros.

Una volta es publique la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat s'obrirà un termini fins al 31 de març per a presentar sol·licituds. Hi ha sis mesos per a resoldre-les i l'administració concentra en un sol pagament l'ajuda, per la qual cosa els beneficiaris “després, han de fer un exercici de distribució dels diners”, ha indicat el vicepresident segon.

Requisits per rebre les ajudes

Per a concórrer a les ajudes, l'habitatge arrendat haurà de constituir la residència habitual i permanent durant tot el període pel qual es concedisca l'ajuda.

Els ingressos dels sol·licitants hauran de ser iguals o inferiors a tres vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (Iprem), a quatre vegades si es tracta d'una família nombrosa de categoria general o de persones amb discapacitat, i a cinc vegades quan es tracte de famílies de categoria especial.

En el cas de les ajudes per a joves, podran ser beneficiàries les persones de menys de 35 anys. Un altre requisit és no rebre cap altra ajuda per a atendre el pagament de la renda de lloguer d'habitatge i tampoc es podrà compatibilitzar amb percepcions de la Renda Bàsica d'Emancipació.

Campanya de promoció

A partir del 24 de febrer, i fins al final del termini de presentació de les ajudes, el 31 de març, es desenvoluparà una campanya publicitària per a difondre la informació sobre les ajudes mitjançant panells en autobusos, ràdio, premsa, mitjans digitals i xarxes socials.

També et pot interessar

stats